Klachtenprocedure Zuidweg & Partners B.V.

Voor Zuidweg & Partners B.V. staat de kwaliteit van de dienstverlening op de eerste plaats. Je mag er dus van uitgaan dat onze medewerkers proberen je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat de geboden hulp niet voldoet aan je verwachtingen, je niet tevreden bent over het contact met onze medewerkers enzovoorts. Ook als je niet tevreden bent over de door ons geboden hulp, vind je bij ons een luisterend oor. Iedere klacht nemen wij serieus. Als je een klacht hebt, zijn er de volgende mogelijkheden:

Stap 1

Probeer eerst te overleggen met de medewerker in kwestie, je vaste contactpersoon. De beste manier om een klacht op te lossen, is door er samen uit te komen. Lukt dit niet, bespreek je klacht dan met zijn of haar leidinggevende. Hij of zij zal samen met jou zoeken naar een oplossing. Indien dit ook niet leidt tot een bevredigende oplossing, kun je je klacht per brief of per e-mail (info@zuidweg-partners.nl) indienen bij de directeur van Zuidweg & Partners B.V., graag met vermelding van je dossiernummer.

Je krijgt binnen 3 weken een schriftelijk antwoord met daarin:

  • Een samenvatting van je klacht
  • De bevindingen uit het onderzoek naar je klacht
  • Onze conclusie over je klacht
  • Eventuele stappen die wij nemen naar aanleiding van je klacht

Stap 2

Nadat je met de directeur van Zuidweg & Partners B.V. hebt gecommuniceerd, kan het desondanks gebeuren dat je van mening bent dat je klacht nog niet naar tevredenheid is afgehandeld. Je kunt er dan voor kiezen je klacht in te dienen bij de gemeente door wie wij ingehuurd zijn. Deze gemeente kan gebruik maken van een ombudsman. Je kunt bij ons of bij de betrokken gemeente informeren waar je moet zijn en welke procedure je moet volgen. Dit laatste geldt zowel als je ondernemer of ex-ondernemer bent.

Hoe lang duurt de afhandeling van uw klacht?

Je klacht is uiteraard het snelst opgelost als deze binnen onze organisatie kan worden afgehandeld. Je kunt binnen drie weken nadat je je klacht schriftelijk hebt ingediend bij de directeur een antwoord verwachten.

Indien je bij je gemeente of de ombudsman van je gemeente je klacht neerlegt, kun je bij deze instantie informeren binnen welke termijn zij je klacht dienen te behandelen.

Zijn er kosten verbonden aan een klacht?

Aan de interne klachtenprocedure (bij Zuidweg & Partners B.V.) zijn voor jou geen kosten verbonden, tenzij jezelf een derde inschakelt om onderzoek naar de klacht te doen. Ook een gemeente of ombudsman brengt in de regel geen kosten in rekening.