Gemeenten en schuldhulpverlening

Werk je bij een gemeente en heb je te maken met burgers die ondernemer zijn of zijn geweest en financiële problemen hebben? Dan is onderstaande informatie voor jou bestemd. Hier vind je meer informatie over de voordelen van schuldhulpverlening voor ondernemers en de samenwerking met Zuidweg & Partners.

Schuldhulpverlening in het belang van onze maatschappij

Mede als gevolg van de economische crisis is het aantal kleine ondernemers hard gegroeid. Van de 1,5 miljoen bedrijven die Nederland op dit moment telt, zijn 1 miljoen zzp’er. Ondernemen is risicovol en zpp’ers zijn een uiterst kwetsbare groep. 70% van alle zzp’ers sluit hun bedrijf binnen 4 jaar, 60% daarvan om financiële redenen. De toename van zelfstandigen betekent dus ook een toename van mensen met financiële problemen.

De voordelen van schuldhulpverlening

Uit het onderzoek Schuldhulpverlening loont (2011), uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht, blijkt dat schuldhulpverlening op meerdere terreinen tot significante kostenbesparing leidt. Iedere euro die besteed wordt aan schuldhulpverlening levert tussen de €1,70 en de €2,60 op. De grootste besparingen worden op de terreinen uitkeringen en wonen gemaakt. Mensen die schuldhulp ontvangen hebben tussen 4 en 12 maanden minder uitkering nodig. Bij gezinnen scheelt dat ruim €5.000 (bij vier maanden) tot €16.000 (bij 12 maanden). Per 100.000 inwoners is dit een besparing van €1.285.000 tot €3.854.000. Met betrekking tot het terrein wonen voorkomt schuldhulpverlening dat woningcorporaties betalingsregelingen moeten treffen en woningen moeten ontruimen. Per 100.000 inwoners wordt hierdoor €406.000 bespaard.

Het bovengenoemde onderzoek is gericht op particulieren met schulden. Bij ondernemers liggen besparingen aanzienlijk hoger door de meer complexe schuldensituatie. Ondernemers met financiële problemen hebben gemiddeld €142.413,09 schuld verdeeld over zo’n 18,4 schuldeisers. Daarbij hebben deze ondernemers te maken met opdrachtgevers, afnemers en werknemers die toenemende schade lijden.

Schuldhulpverlening is een uitdagende taak

Schuldhulpverlening is juridisch en sociaal een uitdagende taak. De schulden van de ondernemer moeten geïnventariseerd worden, de boekhouding op orde gebracht en er moet vastgesteld worden hoeveel van de schuld nog betaald kan worden. Vervolgens vinden er onderhandelingen plaats met de schuldeisers over hoeveel de ondernemer kan betalen.

Ondernemers die in financiële problemen verkeren hebben veel support en aandacht nodig. Schulden betekenen een enorme psychologische last. De ondernemers kampen met sterke gevoelens van schaamte, er alleen voor staan, angst, en controleverlies. Vaak worden in deze situatie de persoonlijke relaties met partners, familieleden en vrienden zwaar geraakt.

Samenwerking met Zuidweg & Partners

Zuidweg & Partners is sinds 1994 de toonaangevende organisatie in Nederland voor schuldhulpverlening aan ondernemers. Als onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar is het ons doel om het beste resultaat voor alle partijen te behalen. Wij werken samen met 116 gemeenten en hebben sinds de oprichting meer dan 36.000 ondernemers bijgestaan. Als lid van de NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) volgen wij de NVVK-gedragscode. Daarnaast zijn wij geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De speerpunten van onze dienstverlening zijn juridische- en fiscale expertise, onafhankelijkheid en persoonlijke support voor de ondernemer. Voor meer informatie klik hier.

Zuidweg & Partners, Schuldhulpverlening, Schuldhulp, Schuldsanering, Bedrijfsherstel, logo, Hilversum, Drachten