Faillissement of WSNP?

Is faillissement de oplossing?

Als ondernemers hun schulden niet meer kunnen betalen denken zij vaak dat het faillissement de oplossing is. Helaas is dat niet zo. Graag willen wij u uitleggen waarom. Volgens de wet is faillissement een algeheel beslag op al uw goederen. Dit betekent dat u niet vrij kunt beschikken over uw eigendommen, zoals uw machines en auto. Ook mag u niets meer doen wat te maken heeft met uw financiën. De rechtbank wijst een curator aan (vaak een advocaat) die nagaat of uw schuldeisers betaald kunnen worden door verkoop van uw eigendommen en het geld wat uw op uw rekening heeft staan. Is er niets te verkopen of levert verkoop te weinig op, dan zal de curator in overleg met de rechtbank uw faillissement na enige tijd opheffen. In dat geval is er niets geregeld om de schulden op te lossen en bestaan ze dus nog. De schulden zijn zelfs toegenomen door rente en kosten. Ook de curator moet betaald worden voor zijn werk en deze vordering komt bovenop de rest van uw schulden. Uw schulden zijn nu dus nog hoger dan voor het faillissement. Daarom zeggen wij: “Failliet, beter van niet!”

Heeft u een B.V., dan bent u als bestuurder alleen aansprakelijk voor de schulden als u niet gehandeld heeft zoals het zou horen. U bent bijvoorbeeld verplichtingen aangegaan waarvan u wist of kon weten dat u deze niet na kon komen. Wanneer u onderneemt vanuit een eenmanszaak of V.O.F. bent u na faillissement persoonlijk aansprakelijk voor alle zakelijke en privé schulden op het moment dat het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten.

Bij een geslaagde schuldsanering bent u echter binnen enkele jaren van uw schulden af. Voor ondernemers die doorstarten is deze termijn vijf jaar. Voor ondernemers die stoppen drie jaar. Bij faillissement komt er meestal geen oplossing en blijft u aansprakelijk voor uw schulden. Deze aansprakelijkheid kan maar liefst 20 jaar duren en voelen als een levenslange veroordeling. Als u financiële problemen heeft, dan is het daarom belangrijk om snel te handelen. Alleen dan kan de schade worden beperkt en een faillissement worden voorkomen.

WSNP als alternatief?

Om te voorkomen dat u levenslang voor uw schulden aansprakelijk blijft, is er de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Een voorwaarde voor een beroep op de WSNP is dat de minnelijke schuldhulpverlening niet mogelijk is. Dus als minnelijke schuldhulpverlening wel slaagt, is drie jaar WSNP niet meer nodig. Met onze jarenlange ervaring en expertise in de schuldhulpverlening zijn wij uw partner voor een succesvol minnelijk traject. Ruim 36.000 ondernemers gingen u inmiddels voor.

Als het minnelijke traject niet mogelijk is, dan begeleiden we de ondernemer bij de aanvraag voor de WSNP. Alle informatie over dit verzoekschrift aan de rechtbank vindt u hier.

De WSNP duurt drie jaar. U krijgt een bewindvoerder die een vergelijkbare rol heeft als de curator in het faillissement. De bewindvoerder zorgt ervoor dat uw schuldeisers zoveel mogelijk geld krijgen. Als u zich houdt aan de regels van de WSNP, dan bent u na drie jaar van uw schulden af. Uw schuldeisers moeten akkoord gaan met het geld dat zij dan krijgen. Wij verzorgen de aanvraag voor de WSNP.

Zuidweg & Partners, Schuldhulpverlening, Schuldhulp, Schuldsanering, Bedrijfsherstel, logo, Hilversum, Drachten