Is faillissement de oplossing?

Als ondernemers hun schulden niet meer kunnen betalen denken zij vaak dat het faillissement de oplossing is. Helaas is dat niet zo. Graag leggen wij je uit waarom. Volgens de wet is faillissement een algeheel beslag op al je goederen. Dit betekent dat je niet vrij kunt beschikken over je eigendommen, zoals machines en auto. Ook mag je niets meer doen wat te maken heeft met je financiën. De rechtbank wijst een curator aan (vaak een advocaat) die nagaat of je schuldeisers betaald kunnen worden door verkoop van je eigendommen en het geld wat je op je rekening hebt staan. Is er niets te verkopen of levert verkoop te weinig op, dan zal de curator in overleg met de rechtbank je faillissement na enige tijd opheffen. In dat geval is er niets geregeld om de schulden op te lossen en bestaan ze dus nog. De schulden zijn zelfs toegenomen door rente en kosten. Ook de curator moet betaald worden voor zijn werk en deze vordering komt bovenop de rest van de schulden. De schulden zijn nu dus nog hoger dan voor het faillissement. Daarom zeggen wij: ‘Failliet, beter van niet!’

Heb je een B.V., dan ben je als bestuurder alleen aansprakelijk voor de schulden als je niet gehandeld hebt zoals het zou horen. Je bent bijvoorbeeld verplichtingen aangegaan waarvan je wist of kon weten dat je deze niet na kon komen. Wanneer je onderneemt vanuit een eenmanszaak of V.O.F. ben  je na faillissement persoonlijk aansprakelijk voor alle zakelijke en privé schulden op het moment dat het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten.

Bij een geslaagde schuldsanering ben je echter binnen enkele jaren van je schulden af. Voor ondernemers die doorstarten is deze termijn 3 jaar. Voor ondernemers die stoppen ook 3 jaar. Bij faillissement komt er meestal geen oplossing en blijf je aansprakelijk voor je schulden. Deze aansprakelijkheid kan maar liefst 20 jaar duren en voelen als een levenslange veroordeling. Als je financiële problemen hebt, is het daarom belangrijk om snel te handelen. Alleen dan kan de schade worden beperkt en een faillissement worden voorkomen.

In deze video geeft Jacqueline daarom antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers met financiële problemen. Een hiervan is: ‘ben ik failliet verklaard?’:

Wanneer ben je failliet?

Dit is het geval wanneer de rechter het faillissementsvonnis over jou of je bedrijf uitspreekt. Het kan ook zijn dat je technisch failliet bent: dat er op papier al blijkt dat je verkeert in een toestand dat je bent opgehouden met betalen. Wat doe je dan? Is het aanvragen van het faillissement bij de rechter een oplossing? Dit is alleen het geval als je een BV hebt, waarbij je nergens privé voor hebt meegetekend en je alles geregeld hebt met de Belastingdienst.

Vraag geen faillissement aan als je persoonlijk aansprakelijk bent, dus als je een eenmanszaak hebt, een zzp-er bent of vennoot bent in een Vennootschap onder Firma. Als je privé aansprakelijk bent voor je schulden en er is niets te halen, dan wordt uiteindelijk het faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten in de boedel. De curator heeft in dat geval aangetoond dat er niets te halen valt, en er dus ook niet aan schulden betaald kan worden. Dit ontslaat jou niet van jouw aansprakelijkheid! De vorderingen blijven tot twintig jaar bestaan. Wat moet je wel doen als je privé aansprakelijk bent voor je schulden en je kunt niet betalen? Tref een schuldregeling. Hoe dat precies werkt, bespreken we in een volgende video.

Wat is een faillissement?

Een faillissement is voor een ondernemer veelal het sluitstuk van meerdere mislukte pogingen om financiële problemen te boven te komen. Vaak zijn er dan al acties ondernomen om de omzet te verhogen, herstructureringspogingen gedaan en is er gezocht naar aanvullende financiële middelen. Als dat allemaal niet heeft gebaat en de ondernemer – of dat nu een privépersoon (via een eenmanszaak) is of een rechtspersoon (meestal een BV) – gedwongen ophoudt met aan zijn of haar financiële verplichtingen te voldoen, wordt een faillissement onvermijdelijk.

De ondernemer kan dat faillissement zelf aanvragen of één of meer schuldeisers kunnen dat doen. Het faillissement wordt uitgesproken door de rechter. Die benoemt ook direct een curator. De curator neemt het beheer en de beschikking over alles wat tot de onderneming behoort, van de ondernemer over. Hij of zij inventariseert de bezittingen, verkoopt die en verdeelt de opbrengst onder de schuldeisers.

Die bezittingen bestaan uit de inventaris en de voorraden, maar ook uit debiteurenvorderingen, onderhanden werk, handelsnaam, website, andere intellectuele eigendomsrechten en dergelijke. Het liefst verkoopt de curator al die activa ineens; in dat geval spreken wij van een doorstart. Vaak lukt het de curator dan ook nog om voor een gedeelte van het personeel werkgelegenheid te behouden. Als een doorstart niet slaagt, zit er meestal niets anders voor de curator op dan ‘de tafels, de stoelen en de laptops’ op een veiling of onderhands te verkopen.

Een andere taak van de curator, naast verkoop van de bezittingen, is het instellen van een rechtmatigheidsonderzoek. Met name voor de bestuurder van een rechtspersoon in zwaar weer is het van belang om daar al ruim voor het faillissement rekening mee te houden en te zorgen dat hij of zij dat onderzoek, als het zover komt, zonder kleerscheuren doorkomt. Soms kan dat door zelf nog eens kritisch naar de boekhouding te kijken, maar in veel gevallen is een nader advies wenselijk over de publicatieplicht, rekening-courantverhoudingen, (afwikkeling van) zekerheden, betalingen in het zicht van faillissement, enzovoorts.

Tip: als je, ten slotte, als bestuurder of aandeelhouder zelf een doorstart ambieert, is het verstandig om je plan gereed te hebben voordat de curator zijn entree maakt. Zo hoeft een faillissement lang niet altijd het einde van het ondernemerschap te betekenen. Peter Bos, Wieringa advocaten

Faillissementsaanvraag en toch doorgaan?

Onlangs werden wij benaderd door een ondernemer met een besloten vennootschap (bv). In de loop der  tijd zijn er verschillende betalingsachterstanden ontstaan, onder andere in de premiebetalingen aan het pensioenfonds van de medewerkers. Het pensioenfonds dreigt nu met het aanvragen van een faillissement. Door het aanvragen van het faillissement is de kans groot dat het pensioenfonds  volledig worden gecompenseerd in de pensioensafdracht. Het UWV neemt dan de betalingsverplichting van de achterstallige premie over tot een jaar voorafgaand aan het faillissement.

Hierdoor kan het voor zowel het pensioenfonds als de werknemers aantrekkelijk zijn om een faillissement aan te vragen. Faillissement lijkt echter in dit geval niet voor alle betrokkenen de beste oplossing. De onderneming draait namelijk nog goed en genereert voldoende inkomsten om op termijn aan alle lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Deze situatie vraagt om een creatieve aanpak. De adviseurs van Zuidweg & Partners bieden graag de  helpende  hand.

In deze casus zal de achterstand bij het pensioenfonds volledig moeten worden betaald. Dit betekent dat, alvorens de andere crediteuren worden benaderd, er een regeling wordt getroffen met het pensioenfonds. Dit kan in de vorm van een betalingsregeling in termijnen maar ook door middel van  een krediet. Als er over de wijze van betaling van de vordering van het pensioenfonds overeenstemming is bereikt, kan er worden gewerkt aan de oplossing voor de rest van de schuldpositie. Uiteraard is er bij het bepalen van de betalingsregeling met het pensioenfonds al wel rekening gehouden met de benodigde betalingsruimte voor deze andere schuldeisers.

Dreiging met een faillissement hoeft dus zeker geen einde van het bedrijf te betekenen, maar kan een begin van hernieuwde opbouw zijn.

WSNP als alternatief?

Om te voorkomen dat je levenslang voor je schulden aansprakelijk blijft, is er de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Een voorwaarde voor een beroep op de WSNP is dat de minnelijke schuldhulpverlening niet mogelijk is. Dus als minnelijke schuldhulpverlening wel slaagt, is drie jaar WSNP niet meer nodig. Met onze jarenlange ervaring en expertise in de schuldhulpverlening zijn wij je partner voor een succesvol minnelijk traject. Ruim 36.000 ondernemers gingen je inmiddels voor.

Als het minnelijke traject niet mogelijk is, dan begeleiden we de ondernemer bij de aanvraag voor de WSNP. Alle informatie over dit verzoekschrift aan de rechtbank vind je hier.

De WSNP duurt drie jaar. Je krijgt een bewindvoerder die een vergelijkbare rol heeft als de curator in het faillissement. De bewindvoerder zorgt ervoor dat je schuldeisers zoveel mogelijk geld krijgen. Als je je houdt aan de regels van de WSNP, ben je na 3 jaar van je schulden af. Je schuldeisers moeten akkoord gaan met het geld dat zij dan krijgen. Wij verzorgen de aanvraag voor de WSNP.

Maak kennis met de schuldhulpverlening van Zuidweg & Partners

Ben je ondernemer met (steeds ernstigere) financiële problemen? Is het onzeker of je door kunt gaan met je onderneming of ben je misschien al gestopt? Dan kunnen wij je helpen. Zuidweg & Partners is sinds 1994 de leidende organisatie op het gebied van schuldhulp voor ondernemers.

Schulden hebben vormen een zware last. De omgang met deurwaarders en incassobureaus trekt een zware wissel op jouw tijd en energie en gaat ten koste van jouw kracht en focus. Door Zuidweg Schuldhulp in te schakelen, doorbreek je deze vicieuze cirkel. Je komt weer tot kalmte en je begint met concentreren op de zaken waar je goed in bent.

Als je schuldhulpverlening aanvraagt, hoef je geen faillissement aan te vragen. De gevolgen van een faillissement zijn vaak nadelig omdat er geen middelen zijn om je schuldeisers te betalen. Je kunt twintig jaar aansprakelijk zijn voor je schulden. Je bent niet alleen. Je wordt van start tot einde bijgestaan door de ervaren adviseurs van Zuidweg & Partners. Aan het einde van onze samenwerking heb je een goede situatie gecreëerd voor een financieel veel gezondere toekomst.

Wat zijn de kosten voor schuldhulpverlening?

De kosten voor onze begeleiding worden vaak vergoed door gemeenten. Wij werken samen met bijna 160 gemeenten in Nederland. De kans is dus groot dat je in een gemeente woont welke de kosten voor je vergoedt. Woon je in een gemeente waar wij nog geen samenwerking mee hebben? Dan gaan wij samen met jou naar een oplossing op zoek:

Vraag hier hulp aan

Verder lezen of faillissement en de WSNP?

Waar moet ik schuldhulpverlening aanvragen? – Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/schuldhulpverlening-aanvragen

Wettelijke schuldsanering (Wsnp) – De Rechtspraak
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Schulden/Wet-schuldsanering-natuurlijke-personen

Wetten.nl – Regeling – Schuldsanering natuurlijke personen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011874/

Zuidweg & Partners, Schuldhulpverlening, Schuldhulp, Schuldsanering, Bedrijfsherstel, logo, Hilversum, Drachten