Faillissement of WSNP?

Is faillissement de oplossing?

Als ondernemers hun schulden niet meer kunnen betalen denken zij vaak dat het faillissement de oplossing is. Helaas is dat niet zo. Graag leggen wij je uit waarom. Volgens de wet is faillissement een algeheel beslag op al je goederen. Dit betekent dat je niet vrij kunt beschikken over je eigendommen, zoals machines en auto. Ook mag je niets meer doen wat te maken heeft met je financiën. De rechtbank wijst een curator aan (vaak een advocaat) die nagaat of je schuldeisers betaald kunnen worden door verkoop van je eigendommen en het geld wat je op je rekening hebt staan. Is er niets te verkopen of levert verkoop te weinig op, dan zal de curator in overleg met de rechtbank je faillissement na enige tijd opheffen. In dat geval is er niets geregeld om de schulden op te lossen en bestaan ze dus nog. De schulden zijn zelfs toegenomen door rente en kosten. Ook de curator moet betaald worden voor zijn werk en deze vordering komt bovenop de rest van de schulden. De schulden zijn nu dus nog hoger dan voor het faillissement. Daarom zeggen wij: ‘Failliet, beter van niet!’

Heb je een B.V., dan ben je als bestuurder alleen aansprakelijk voor de schulden als je niet gehandeld hebt zoals het zou horen. Je bent bijvoorbeeld verplichtingen aangegaan waarvan je wist of kon weten dat je deze niet na kon komen. Wanneer je onderneemt vanuit een eenmanszaak of V.O.F. ben  je na faillissement persoonlijk aansprakelijk voor alle zakelijke en privé schulden op het moment dat het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten.

Bij een geslaagde schuldsanering ben je echter binnen enkele jaren van je schulden af. Voor ondernemers die doorstarten is deze termijn vijf jaar. Voor ondernemers die stoppen drie jaar. Bij faillissement komt er meestal geen oplossing en blijf je aansprakelijk voor je schulden. Deze aansprakelijkheid kan maar liefst 20 jaar duren en voelen als een levenslange veroordeling. Als je financiële problemen hebt, is het daarom belangrijk om snel te handelen. Alleen dan kan de schade worden beperkt en een faillissement worden voorkomen.

WSNP als alternatief?

Om te voorkomen dat je levenslang voor je schulden aansprakelijk blijft, is er de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Een voorwaarde voor een beroep op de WSNP is dat de minnelijke schuldhulpverlening niet mogelijk is. Dus als minnelijke schuldhulpverlening wel slaagt, is drie jaar WSNP niet meer nodig. Met onze jarenlange ervaring en expertise in de schuldhulpverlening zijn wij je partner voor een succesvol minnelijk traject. Ruim 36.000 ondernemers gingen je inmiddels voor.

Als het minnelijke traject niet mogelijk is, dan begeleiden we de ondernemer bij de aanvraag voor de WSNP. Alle informatie over dit verzoekschrift aan de rechtbank vind je hier.

De WSNP duurt drie jaar. Je krijgt een bewindvoerder die een vergelijkbare rol heeft als de curator in het faillissement. De bewindvoerder zorgt ervoor dat je schuldeisers zoveel mogelijk geld krijgen. Als je je houdt aan de regels van de WSNP, ben je na drie jaar van je schulden af. Je schuldeisers moeten akkoord gaan met het geld dat zij dan krijgen. Wij verzorgen de aanvraag voor de WSNP.

Zuidweg & Partners, Schuldhulpverlening, Schuldhulp, Schuldsanering, Bedrijfsherstel, logo, Hilversum, Drachten