Upadłość czy WSNP?

Czy bankructwo jest rozwiązaniem?

Kiedy przedsiębiorcy nie mogą już spłacać swoich długów, często myślą, że rozwiązaniem jest upadłość. Niestety tak nie jest. Chętnie wyjaśnimy dlaczego. Zgodnie z prawem upadłość to całkowite zajęcie całego Państwa majątku. Oznacza to, że nie możesz swobodnie pozbywać się swoich rzeczy, takich jak maszyny i samochód. Nie możesz też robić niczego, co ma związek z twoimi finansami. Sąd powołuje powiernika (często prawnika), który sprawdza, czy Twoi wierzyciele mogą otrzymać spłatę poprzez sprzedaż Twoich nieruchomości i pieniędzy, które masz na koncie. Jeśli nie ma nic do sprzedania lub sprzedaż jest niewystarczająca, syndyk po pewnym czasie w porozumieniu z sądem uchyli Twoje bankructwo. W takim przypadku nie podjęto żadnych działań w celu uregulowania długów, więc one nadal istnieją. Długi wzrosły nawet z powodu odsetek i kosztów. Powiernik również musi otrzymać zapłatę za swoją pracę i to roszczenie jest dodatkiem do reszty długów. Zadłużenie jest teraz jeszcze większe niż przed upadłością. Dlatego mówimy: „Bankrut, lepiej nie!”

Jeśli masz BV, to jako dyrektor odpowiadasz za długi tylko wtedy, gdy nie postępowałeś tak, jak powinno. Na przykład zaciągnąłeś zobowiązania, o których wiedziałeś lub wiedziałeś, że nie możesz ich wypełnić. Kiedy prowadzisz działalność gospodarczą z jednoosobowej działalności gospodarczej lub VOF, jesteś osobiście odpowiedzialny po ogłoszeniu upadłości za wszystkie długi biznesowe i prywatne w momencie zniesienia upadłości z powodu braku dochodów.

Jednak po udanej restrukturyzacji zadłużenia spłacisz długi w ciągu kilku lat. Termin ten wynosi pięć lat dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność ponownie. Dla przedsiębiorców, którzy odeszli na trzy lata. W przypadku bankructwa zazwyczaj nie ma rozwiązania i nadal jesteś odpowiedzialny za swoje długi. Odpowiedzialność ta może trwać do 20 lat i czuć się jak dożywocie. Dlatego jeśli masz problemy finansowe, ważne jest, aby działać szybko. Tylko wtedy można ograniczyć szkody i zapobiec bankructwu.

WSNP jako alternatywa?

Aby zapobiec ponoszeniu odpowiedzialności za dożywotnie długi, istnieje ustawa o restrukturyzacji długów osób fizycznych (WSNP). Warunkiem koniecznym do wywołania na WSNP jest to, że polubowne doradztwo w zakresie długów nie jest możliwe. Jeśli więc polubowna polubienie długu zadziała, trzy lata WSNP nie jest już konieczne. Z naszym lata doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w zakresie doradztwa dotyczącego długów jesteśmy twoim partnerem dla udanego polubownego procesu. Poprzedziło Cię ponad 36.000 XNUMX przedsiębiorców.

Jeśli polubowny proces nie będzie możliwy, pomożemy przedsiębiorcy w złożeniu wniosku o WSNP. Wszystkie informacje na temat tej petycji do sądu vind je hier.

WSNP trwa trzy lata. Otrzymujesz administratora, który pełni rolę podobną do syndyka masy upadłości. Administrator zapewnia, że ​​wierzyciele otrzymają jak najwięcej pieniędzy. Jeśli będziesz przestrzegać zasad WSNP, po trzech latach nie będziesz mieć długów. Twoi wierzyciele muszą zgodzić się na pieniądze, które otrzymają. Zajmujemy się aplikacją do WSNP.

Zuidweg & Partners, pomoc w zadłużeniu, umorzenie długów, zmiana harmonogramu spłaty zadłużenia, windykacja biznesu, logo, Hilversum, Drachten