Disclaimer & Privacy

 

Disclaimer
Aan de inhoud van alle webpagina’s van Zuidweg & Partners is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Zuidweg & Partners op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zuidweg & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van Zuidweg & Partners bevinden zich links naar externe websites. Zuidweg & Partners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Zuidweg & Partners en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Zuidweg & Partners. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuidweg & Partners.

Privacy en gebruikersvoorwaarden
Door deze site te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van je gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven. Zuidweg & Partners doet er alles aan om je privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens verzameld en gebruikt worden door de website van Zuidweg & Partners (de ‘site’).

Verzamelen van je persoonlijke gegevens
Soms hebben we gegevens nodig die je persoonlijk identificeren (persoonlijke gegevens) of die ons in staat stellen contact met je op te nemen om je een dienst te verlenen of een transactie uit te voeren die je hebt aangevraagd, waaronder (maar niet beperkt tot) het verstrekken van informatie over producten en diensten van Zuidweg & Partners, je wilt abonneren op e-mail nieuwsbrieven, je wilt aanmelden of als je producten, diensten, brochures etc. van Zuidweg & Partners koopt, downloadt en/of hiervoor registreert. Persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten; naam,  (zakelijke) e-mailadres, (zakelijke) telefoonnummer, zakelijke of huisadres.

De site kan bepaalde gegevens over je bezoek verzamelen, zoals bijvoorbeeld het IP-adres dat je gebruikt, de datum en de tijd waarop je de site bezoekt; de pagina’s die je op de site bezoekt. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om onze website te verbeteren en de website te beheren.

Om te voorkomen dat je e-mailadres of andere persoonlijke gegevens door anderen verzameld wordt en gebruikt wordt voor ongepaste of schadelijke doeleinden, adviseert Zuidweg & Partners je om voorzichtig te zijn met het verstrekken van een bestaand e-mailadres of andere persoonlijke gegevens aan nieuwsgroepen, chats of andere openbare forums.

Het gebruik van je persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die op deze site verzameld worden, zullen gebruikt worden om de site te beheren en dienst(en) te leveren of de (trans)actie(s) uit te voeren waar je om gevraagd hebt of die je goedgekeurd hebt. Ter ondersteuning van deze toepassingen, kan Zuidweg & Partners persoonlijke gegevens gebruiken met slechts het doel de website en gerelateerde producten of diensten van Zuidweg & Partners te verbeteren en om de site gebruiksvriendelijker te maken door te voorkomen dat je herhaaldelijk dezelfde gegevens moet invoeren of door de site volgens je voorkeuren of interesses aan te passen. Met je toestemming, en alleen met je toestemming, kunnen we je informatie sturen over andere producten en diensten van Zuidweg & Partners.

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zal Zuidweg & Partners je e-mailadres gebruiken voor het verzenden van deze nieuwsbrief. Iedere communicatie per e-mail bevat een opzegkoppeling waarmee je de levering van dat soort communicatie kunt stoppen.

Zuidweg & Partners kan derden toegang geven tot persoonlijke gegevens als de wet dat vereist of wanneer wij in goed vertrouwen van mening zijn dat dit nodig is om (a) te voldoen aan wettelijke voorschriften of juridische processen; (b) de rechten of eigendommen van Zuidweg & Partners te beschermen en te verdedigen.

Beheer van je persoonlijke gegevens
Tenzij anders omschreven in deze verklaring, zullen we de persoonlijke gegevens die je op de site verstrekt niet openbaar maken of aan derden doorgeven zonder eerst je toestemming te verkrijgen. Zoals hieronder beschreven, kun je toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens en kiezen hoe er contact met je wordt opgenomen.

Deze privacyverklaring en de keuzes die je maakt op de site zijn niet per se van toepassing op persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt aan Zuidweg & Partners in het kader van andere, afzonderlijk opererende projecten, producten of diensten.

Toegang tot je persoonlijke gegevens
Je kunt je persoonlijke gegevens en de contactgegevens die je op de site hebt verstrekt, nazien en laten verwijderen door een verzoek hiertoe in te dienen gericht aan onderstaand adres.

Bescherming van je persoonlijke gegevens
Zuidweg & Partners is toegewijd aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking of ongeoorloofd gebruik. We bewaren bijvoorbeeld de door jou verstrekte persoonlijke gegevens op computersystemen met beperkte toegang die zijn geplaatst in beveiligde gebouwen.

De serverinfrastructuur is gebaseerd op Microsoft Azure, dat wordt beheerd en beheerd door Microsoft. De geografisch verspreide datacenters van Microsoft, gelegen in Europa, voldoen aan belangrijke branche normen zoals ISO/IEC 27001:2013 en NIST SP 800-53 voor beveiliging en betrouwbaarheid, en ze zijn in overeenstemming met Europese databeveiligingswetgevingen.

Het gebruik van cookies of webbakens
Op de website van Zuidweg & Partners worden Google Analytics-cookies gebruikt. Webbakens, ook wel clear gif-technologie of actie-tags genoemd, worden eveneens gebruikt op de website. Deze technologie is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om statistieken samen te stellen over het gebruik van onze website, zoals hoeveel bezoekers hebben geklikt op sleutelelementen (zoals koppelingen of afbeeldingen). Deze gebruikersstatistieken kunnen worden gedeeld met onze partners. Daarnaast heeft Zuidweg & Partners gekozen het IP-adres van de bezoeker te anonimiseren (het laatste octet van het IP-adres wordt onherkenbaar), is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Verder hebben we met onze partners bewerkersovereenkomsten gesloten. Een bewerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een ander bedrijf inschakelt.

Wijziging van deze verklaring
Mochten we belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen, dan zullen we je hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke aankondiging op de startpagina van onze website te plaatsen dan wel je rechtstreeks een bericht hierover sturen. Wij raden je aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens die we verzamelen, beschermen. Als je doorgaat met gebruik te maken van onze diensten, stem je in met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Als je van mening bent dat Zuidweg & Partners zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via e-mail of per post via het adres dat hieronder vermeld staat, en wij zullen in zakelijk opzicht al het redelijke doen om het probleem direct vast te stellen en op te lossen.

Zuidweg & Partners
betreft: Privacyverklaring
Postbus 2165
1200 CD Hilversum
info@zuidweg-partners.nl

Zuidweg & Partners, Schuldhulpverlening, Schuldhulp, Schuldsanering, Bedrijfsherstel, logo, Hilversum, Drachten