Ons team

Insolventieadviseurs

teamcoördinator / sr. insolventieadviseur

insolventieadviseur

sr. insolventieadviseur

Peshang Hormizyar, Zuidweg & Partners, Bedrijfsherstel, Schuldhulp, Schuldhulpverlening, Insolventieadvieur

teamcoördinator / sr. insolventieadviseur

insolventieadviseur

Ilse Zuidema

sr. insolventieadviseur

Teamleiders insolventie

Valentijn Raats Teamleider Rotterdam

teamleider Rotterdam

Drifa Andaou

teamleider Hilversum

Janine Ottenhof

teamleider Drachten