Procedura reklamacyjna Zuidweg & Partners BV

W przypadku Zuidweg & Partners BV jakość usługi jest najważniejsza. Możesz zatem założyć, że nasi pracownicy starają się jak najlepiej pomóc. Może się jednak zdarzyć, że oferowana pomoc nie spełni Twoich oczekiwań, nie będziesz zadowolony z kontaktu z naszymi pracownikami i tak dalej. Nawet jeśli nie jesteś zadowolony z oferowanej przez nas pomocy, znajdziesz u nas słuchacza. Każdą skargę traktujemy poważnie. W przypadku reklamacji dostępne są następujące opcje:

krok 1

Najpierw spróbuj skonsultować się z danym pracownikiem, zwykłą osobą kontaktową. Najlepszym sposobem rozwiązania reklamacji jest wspólne wypracowanie. Jeśli to nie zadziała, przedyskutuj skargę ze swoim przełożonym. On lub ona będzie z tobą współpracować, aby znaleźć rozwiązanie. Jeśli nie prowadzi to do zadowalającego rozwiązania, możesz wysłać skargę listownie lub pocztą elektroniczną (info@zuidweg-partners.nl) do dyrektora Zuidweg & Partners BV, proszę podać numer pliku.

W ciągu 3 tygodni otrzymasz pisemną odpowiedź zawierającą:

  • Podsumowanie twojej skargi
  • Ustalenia z dochodzenia w sprawie twojej skargi
  • Nasz wniosek dotyczący Twojej skargi
  • Wszelkie kroki podejmowane w odpowiedzi na twoją skargę

krok 2

Jednak po skontaktowaniu się z dyrektorem Zuidweg & Partners BV może się zdarzyć, że uważasz, że Twoja skarga nie została jeszcze w sposób satysfakcjonujący rozpatrzona. Następnie możesz złożyć skargę do gminy, w której nas zatrudniono. Ta gmina może korzystać z rzecznika praw obywatelskich. Możesz zapytać nas lub gminę zaangażowaną, gdzie się udać i jaką procedurę zastosować. To ostatnie obowiązuje, jeśli jesteś przedsiębiorcą lub byłym przedsiębiorcą.

Jak długo trwa rozpatrzenie Twojej skargi?

Twoja skarga zostanie oczywiście rozwiązana najszybciej, jeśli będzie można ją rozpatrzyć w naszej organizacji. Możesz spodziewać się odpowiedzi w ciągu trzech tygodni od złożenia pisemnej skargi do dyrektora.

Jeśli złożysz skargę do gminy lub rzecznika gminy, możesz poinformować ten organ, w jakim terminie powinni rozpatrzyć twoją skargę.

Czy z reklamacją wiążą się koszty?

Nie ma żadnych kosztów związanych z wewnętrzną procedurą reklamacji (w Zuidweg & Partners BV), chyba że zaangażujesz osobę trzecią do zbadania reklamacji. Z reguły gmina lub rzecznik praw obywatelskich również nie naliczają żadnych kosztów.