Trajektoria WSNP - co to dla mnie oznacza?

Jeśli polubowne uregulowanie zadłużenia nie będzie możliwe, z przyjemnością pomożemy w złożeniu wniosku o ustawowe uregulowanie zadłużenia zgodnie z ustawą o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych (WSNP). Wniosek jest oceniany przez sędziego. Jeśli sąd dopuści Cię do regulacji ustawowej, oznacza to, że nie będziesz już przechodzić przez proces zmiany harmonogramu spłaty zadłużenia w Zuidweg & Partners, ale w sądzie. Zasady w procesie WSNP są surowsze niż w procesie polubownym. Poniżej informujemy o wszystkim, co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem procesu WSNP.

Wnioski o proces WSNP

Aby kwalifikować się do WSNP, wymagane jest złożenie wniosku do sądu. Zuidweg & Partners chętnie Ci w tym pomoże. Wiemy, jakie dokumenty należy dołączyć do petycji.

Rozprawa sądowa

Sędzia oceni, czy zostaniesz przyjęty na proces WSNP. Ważne jest, aby być obecnym na sesji. Weź pod uwagę pewne bicie. Radzimy przygotować się w domu na pytania sędziego dotyczące przyczyny twoich długów. Twoja prezentacja jest ważna dla twojego przyjęcia. Jeśli nie mówisz wystarczająco dobrze po holendersku, musisz sam zapewnić tłumacza. Możesz również przyprowadzić kogoś, kto ci pomoże.

Administrator

Zadaniem administratora jest dokonanie inwentaryzacji długów, zarządzanie majątkiem i sprawdzenie, czy wywiązujesz się ze swoich zobowiązań. Jeżeli okaże się, że celowo ukryłeś długi lub inne okoliczności, sąd może podjąć decyzję o zakończeniu postępowania, po czym możesz ogłosić upadłość. Może się tak również zdarzyć, jeśli na przykład wstrzymujesz dochód lub nie wpłacasz składki na nieruchomości. Administrator ma niezależną funkcję i nie jest pracownikiem socjalnym, ale przełożonym.

Estate

Majątek składa się ze wszystkiego, co jest wartościowe i może zostać zapisane dla wierzycieli w ciągu trzech lat. Wszystkie przedmioty, które posiadasz w momencie wydania decyzji przez sędziego, i wszystko, co nadal otrzymujesz podczas ugody, trafi do spadku. Drogie przedmioty, takie jak samochód, antyki, kosztowności, kolekcje, przyczepa kempingowa muszą zostać sprzedane. Część twoich dochodów musi być również zaoszczędzona na spadku. Duża część twoich dochodów nie trafia do wierzycieli. Punktem wyjścia jest kwota 95% standard pomocy (link do FAQ) i 100% od dochodów z pracy. Można to skorygować o wysokie koszty mieszkaniowe, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i inne niezbędne dodatkowe koszty. Sąd określa dokładną kwotę części twojego dochodu, która nie powinna zostać wykorzystana na spłatę. To się nazywa ta kwota Kwota zwolnienia (VTLB). Możesz zachować zasiłek rodzinny. Zaoszczędzone pieniądze trafią do wierzycieli po trzech latach. Tam nadal potrącane jest wynagrodzenie administratora. Jest to 51 euro miesięcznie dla osoby samotnej i ponad 61,50 euro dla dwóch osób mieszkających we wspólnocie majątkowej. Jeśli w trakcie trwania programu otrzymasz pieniądze przekraczające kwotę bezpłatnego wynajmu, pieniądze te wpadną do majątku. Na przykład, jeśli otrzymujesz spadek, odzyskasz pieniądze od fiskusa lub wygrasz na loterii, niestety nie możesz sam zatrzymać tych pieniędzy, ale to dla wierzycieli.

Obowiązek nakładu pracy i dochód z pracy, zasiłków lub firmy

Jeśli nie masz pracy, powinieneś aktywnie szukać pracy, rejestrując się w Centre for Work and Income i co najmniej trzech agencjach zatrudnienia. Musisz wysłać co najmniej cztery listy motywacyjne miesięcznie. Musisz zaakceptować każdą ofertę pracy. Musisz także zaakceptować pracę w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ zwiększa to twoje szanse na pracę w pełnym wymiarze godzin. Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin i możesz pracować w pełnym wymiarze godzin lub jeśli zarabiasz mniej, niż mógłbyś, powinieneś ubiegać się o lepszą pracę.

Zasadniczo nie można odbyć kursu w pełnym wymiarze godzin ani kontynuować działalności jako przedsiębiorca. Musisz być w pełni dostępny na rynku pracy i dołożyć wszelkich starań, aby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy swoim wierzycielom podczas WSNP. Nie dotyczy to tylko sytuacji, gdy oficjalnie ustalono, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy.

Twój pracodawca lub agencja zasiłków jest zwykle informowany przez administratora programu i odtąd proszony o przeniesienie części twojego wynagrodzenia lub świadczenia na rachunek nieruchomości. Możesz zdecydować o przeniesieniu obowiązkowej składki co miesiąc. Po zakończeniu programu pieniądze, po odliczeniu kosztów, zostaną rozdzielone między wierzycieli lub zostaną wykorzystane do zawarcia umowy wcześniej.

Obowiązek informacyjny

Musisz natychmiast powiadomić administratora o wszelkich zmianach w Twojej osobistej sytuacji (na przykład o innej pracy, przeprowadzce, ślubie, dzieciach itp.). Musisz postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi przez administratora. Na przykład musisz również informować go, na przykład, nawet bez pytania o twoje aplikacje.

Bieżące płatności

Podczas procesu WSNP musisz mieć konto bankowe, którego nie możesz przelać. Jeśli to zrobisz, zostanie to zablokowane po przyjęciu do WSNP. Warto wziąć to pod uwagę i omówić konsekwencje z administratorem. Jesteś odpowiedzialny za pokrycie kosztów stałych w WSNP. W trakcie ugody nie mogą powstać nowe długi. Jeśli tak się stanie, program może zostać zakończony wcześniej. To prowadzi do bankructwa.

długi

Administrator skontaktuje się z wierzycielami z prośbą o określenie niespłaconego długu. Nie możesz już spłacać wierzycielom w ciągu trzech lat procesu WSNP. Dlatego twoje dochody, przedmioty gospodarstwa domowego itp. Również zostaną anulowane. Musisz oczywiście płacić rachunki, które powstały po wejściu w proces WSNP. Te konta nie są częścią procesu WSNP. Jeśli nie zapłacisz rachunków, może to być powód do zakończenia podróży.

Postblock

Po przyjęciu Twoja poczta zostanie najpierw wysłana do administratora. Pracownik pocztowy sortuje według nazwiska i inicjałów, więc poczta dla współlokatorów, którzy nie są w WSNP, jest wysyłana bezpośrednio do nich. Niestety nie zawsze idzie to dobrze, dlatego ich poczta jest czasami najpierw wysyłana do administratora. Nie ma z tym nic wspólnego, może poza skrzynką pocztową dla współlokatorów. Wpis zostanie otwarty, aby sprawdzić, czy zawiera informacje dotyczące procesu WSNP. Poczta jest następnie przesyłana do Ciebie raz w tygodniu. Po 13 miesiącach administrator zwykle kończy blokadę pocztową.

Zgadzam się

Możesz zaoferować wierzycielom umowę w ramach procesu WSNP. Taka umowa oznacza, że ​​proponujesz spłacić określony procent roszczenia w związku z ostatecznym zwolnieniem (link do FAQ). Jest to możliwe, jeśli nagle masz dostęp do większej kwoty, na przykład przez rodzinę, pracodawcę lub kredyt na podstawie dekretu Pomoc dla samozatrudnionych (BBZ) lub przez Miejski Bank Kredytowy. Musisz zaoferować co najmniej tyle samo, ile zaoszczędziłbyś w ciągu 36 miesięcy. Wierzyciele głosują nad składem na rozprawie sądowej. Jeśli zaakceptują umowę, WSNP zostanie zatem rozwiązane wcześniej po wypłacie uzgodnionej kwoty. W celu udanej umowy większość wierzycieli musi zaakceptować Twoją ofertę. Ci wierzyciele razem muszą również stanowić ponad połowę całkowitego długu. Reszta wierzycieli może zostać zmuszona do zaakceptowania Twojej oferty.

Twój biznes

Tylko w przypadku szybkiego porozumienia (patrz poprzedni punkt) możliwe jest kontynuowanie współpracy z Twoją firmą w WSNP. We wszystkich innych przypadkach firma musi zostać rozwiązana. Niektóre sądy nie zezwalają na przyjęcie do WSNP w Twojej firmie.

Ferie

Potrzebujesz pozwolenia od administratora na wakacje i pobyt za granicą.

Dziennik Ustaw, BKR i Centralny Rejestr Niewypłacalności

Jeśli zostaniesz przyjęty do Wsnp, będzie to widoczne w:

  • Cyfrowa wersja Gazety Rządowej
  • LRS (krajowy rejestr rozrachunków z zadłużeniem lub rejestr WSNP)
  • CIR (Centralny Rejestr Niewypłacalności)

Jest to konieczne, aby wierzyciele mogli sprawdzić, czy zostałeś przyjęty do WSNP. Zgłoszenia są również przekazywane do Biura Rejestracji Kredytów (BKR) w Tiel. Pozostaje to do pięciu lat po zakończeniu WSNP.

Więcej informacji o WSNP można znaleźć na stronie Właściwy dług Rady Pomocy Prawnej.

Zuidweg & Partners, pomoc w zadłużeniu, umorzenie długów, zmiana harmonogramu spłaty zadłużenia, windykacja biznesu, logo, Hilversum, Drachten