De coronapandemie heeft veel ondernemers in financiële moeilijkheden gebracht. Ondanks de beste inspanningen om hun bedrijf overeind te houden, bevinden sommigen zich in de situatie waarin ze hun schulden aan de Belastingdienst, oftewel de fiscus, niet kunnen terugbetalen. Dit kan een zeer stressvolle en ontmoedigende situatie zijn. Bij Zuidweg en Partners begrijpen we deze uitdagingen en bieden we oplossingen om ondernemers door deze moeilijke tijden heen te helpen. In deze blog bespreken we wat u kunt doen als u niet in staat bent om uw coronaschuld aan de fiscus terug te betalen en hoe wij u kunnen ondersteunen.

Inzicht in uw situatie

Het is essentieel om een duidelijk beeld te hebben van uw financiële situatie. Dit begint met het in kaart brengen van uw totale schuldenlast en het begrijpen van uw inkomsten en uitgaven. Stel een overzicht op van:

 • het totale bedrag aan openstaande belastingschulden
 • specificaties per belastingcategorie (bijvoorbeeld btw, loonbelasting, vennootschapsbelasting)
 • de rentetarieven en eventuele boetes
 • uw huidige cashflow en toekomstige financiële vooruitzichten

Communiceer met de Belastingdienst

Als u merkt dat u niet in staat bent om uw schulden af te lossen, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst. Open en eerlijke communicatie kan vaak leiden tot begrip en mogelijke oplossingen. In sommige gevallen kan de Belastingdienst uitstel van betaling of aangepaste betalingsregelingen aanbieden.

Onderzoek uw opties

Wanneer aflossen niet mogelijk is, zijn er verschillende opties om uw financiële problemen aan te pakken:

 1. Herstructurering: het herstructureren van uw bedrijf kan helpen om uw operationele kosten te verlagen en uw inkomsten te verhogen. Dit kan inhouden dat u inefficiënte processen aanpakt, kostenbesparende maatregelen neemt of nieuwe inkomstenbronnen verkent.
 2. Schuldhulpverlening: professionele schuldhulpverlening kan u helpen bij het onderhandelen met schuldeisers en het opstellen van een haalbaar aflossingsplan.
 3. Faillissement of surseance van betaling: in de ernstigste gevallen kan het aanvragen van faillissement of surseance van betaling een noodzakelijke stap zijn. Dit geeft u de mogelijkheid om uw schulden af te wikkelen en een nieuwe start te maken.

Hoe Zuidweg en Partners u kan helpen

Bij Zuidweg en Partners hebben we jarenlange ervaring in het helpen van ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeren. Wij bieden een breed scala aan diensten om u door deze uitdagende tijden heen te helpen:

 • Schuldhulpverlening: wij helpen bij het opstellen van een realistisch aflossingsplan en onderhandelen met de Belastingdienst en andere schuldeisers om tot een werkbare oplossing te komen.
 • Advies en begeleiding: onze experts bieden persoonlijk advies om uw financiële administratie te optimaliseren, kosten te besparen en uw bedrijfsvoering te verbeteren.
 • Herstructurering: wij ondersteunen bij het herstructureren van uw bedrijf om het financieel weer gezond en toekomstbestendig te maken.
 • Faillissementsbegeleiding: als faillissement onvermijdelijk is, begeleiden wij u door het proces en helpen wij u bij het vinden van een nieuwe start.

Praktische tips voor ondernemers in nood

 1. Wees proactief: wacht niet af totdat uw financiële problemen onoverkomelijk zijn. Onderneem zo snel mogelijk actie en zoek hulp.
 2. Blijf communiceren: houd een open lijn met uw schuldeisers, inclusief de Belastingdienst. Transparantie kan leiden tot begrip en flexibiliteit.
 3. Zoek professionele hulp: een expert kan u helpen de beste strategieën te bepalen en u begeleiden door het proces.

Conclusie

Als u niet in staat bent om uw coronaschuld aan de fiscus terug te betalen, is het belangrijk om te weten dat u niet alleen bent. Er zijn oplossingen en ondersteunende diensten beschikbaar om u door deze moeilijke tijd te helpen. Bij Zuidweg en Partners staan we klaar om u te ondersteunen met deskundig advies en praktische oplossingen, zodat u weer kunt werken aan een toekomst waarin u uw financiële problemen de baas bent en uw bedrijf weer kan floreren.


Heeft u als ondernemer hulp nodig bij het omgaan met uw coronaschulden aan de fiscus of andere financiële uitdagingen? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar met deskundig advies en praktische oplossingen.