Procedura reklamacyjna Zuidweg & Partners BV

Dla Zuidweg & Partners BV jakość usług jest najważniejsza. Możesz więc założyć, że nasi pracownicy postarają się pomóc Ci jak najlepiej. Może się jednak zdarzyć, że udzielona pomoc nie spełni Twoich oczekiwań, nie będziesz zadowolony z kontaktu z naszymi pracownikami i tak dalej. Nawet jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany pomocą, którą zapewniamy, z nami znajdziesz słuchacza. Poważnie traktujemy każdą reklamację. Jeśli chcesz złożyć skargę, masz następujące możliwości:

krok 1

Najpierw spróbuj skonsultować się z danym pracownikiem, zwykłą osobą kontaktową. Najlepszym sposobem rozwiązania reklamacji jest wspólne wypracowanie. Jeśli to nie zadziała, przedyskutuj skargę ze swoim przełożonym. On lub ona będzie z tobą współpracować, aby znaleźć rozwiązanie. Jeśli nie prowadzi to do zadowalającego rozwiązania, możesz wysłać skargę listownie lub pocztą elektroniczną (info@zuidweg-partners.nl) do dyrektora Zuidweg & Partners BV, proszę podać numer sprawy.

W ciągu 3 tygodni otrzymasz pisemną odpowiedź zawierającą:

  • Podsumowanie twojej skargi
  • Ustalenia z dochodzenia w sprawie twojej skargi
  • Nasz wniosek dotyczący Twojej skargi
  • Wszelkie kroki podejmowane w odpowiedzi na twoją skargę

krok 2

Po skontaktowaniu się z dyrektorem Zuidweg & Partners BV może się jednak zdarzyć, że uważasz, że Twoja skarga nie została jeszcze rozpatrzona w sposób zadowalający. Następnie możesz złożyć skargę w gminie, która nas zatrudniła. Ta gmina może skorzystać z rzecznika praw obywatelskich. Możesz zapytać nas lub odpowiednią gminę, gdzie musisz być i jaką procedurę musisz zastosować. To ostatnie ma zastosowanie, jeśli jesteś przedsiębiorcą lub byłym przedsiębiorcą.

Jak długo trwa rozpatrzenie Twojej skargi?

Twoja skarga zostanie oczywiście rozwiązana najszybciej, jeśli będzie można ją rozpatrzyć w naszej organizacji. Możesz spodziewać się odpowiedzi w ciągu trzech tygodni od złożenia pisemnej skargi do dyrektora.

Jeśli złożysz skargę do gminy lub rzecznika gminy, możesz poinformować ten organ, w jakim terminie powinni rozpatrzyć twoją skargę.

Czy z reklamacją wiążą się koszty?

Nie jesteś obciążony kosztami za wewnętrzną procedurę reklamacyjną (w Zuidweg & Partners BV), chyba że zaangażujesz stronę trzecią do zbadania skargi. Gmina lub rzecznik praw obywatelskich zazwyczaj również nie nalicza żadnych kosztów.