Witamy w Centrum wiedzy Zuidweg & Partners!

Na tej stronie znajdziesz przydatne informacje na temat doradztwa finansowego i zadłużenia. Jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się więcej o budżetowaniu, skorzystaj z naszego kursu budżetowego. Jeśli szukasz bardziej szczegółowego wyjaśnienia terminów prawnych, które są często używane w doradztwie dotyczącym zadłużenia, zapoznaj się z naszym glosariuszem.

Kurs budżetowy

WSZYSTKIE KURSY BUDŻETOWE

A

Przypomnienie to pisemna wiadomość (lub e-mail) od wierzyciela stwierdzająca, że ​​musisz dotrzymać zawartej umowy. Niniejsza umowa nazywa się umową. Pomoc w zakresie długów często wiąże się z koniecznością zapłaty uzgodnionej kwoty, na przykład za otrzymany produkt lub usługę. Jeśli nie zapłacisz w określonym terminie, wierzyciel może wysłać Ci przypomnienie z nowym terminem, a później przypomnienie z ewentualnymi kosztami. Istnieje możliwość przeniesienia roszczenia na agencja windykacyjna lub bezpośrednio w kancelarii komorniczej. Po przekazaniu roszczenia agencja windykacyjna lub biuro komornika zgłosi się do Ciebie. Dzieje się tak często za pośrednictwem listu z informacją, ile czasu trzeba jeszcze zapłacić.

Krótko mówiąc, przypomnienie to wiadomość (list) stwierdzająca, że ​​nadal musisz zapłacić przed określoną datą.

Twoja zdolność do spłaty jest obliczana na podstawie miesięcznego dochodu. Oblicza się, ile pieniędzy potrzebujesz miesięcznie na pokrycie kosztów stałych i kosztów utrzymania. O tym właśnie wspomina Kwota zwolnienia. Jest to kwota, którą możesz zatrzymać od całkowitego dochodu i nie można jej wykorzystać na spłatę wierzycieli. Tylko to, co zarabiasz powyżej kwoty uwolnionej, służy spłacie długów. Kwota tej kwoty jest twoją zdolnością do spłaty.

Krótko mówiąc, twoja zdolność spłaty to kwota, którą możesz spłacać miesięcznie wierzycielom.

B

Gwarancja bankowa to umowa zawarta z bankiem przy zakupie domu. Jeśli chcesz kupić dom, najpierw podpisujesz umowę zakupu. Zgadzasz się ze sprzedawcą domu na kwotę, którą musisz zapłacić. Po podpisaniu, sprzedawca często chce otrzymać od ciebie część całkowitej kwoty zakupu. Daje to sprzedawcy większą pewność, że faktycznie kupisz dom. Jeśli nie możesz zapłacić tej kwoty, bank może to zrobić za Ciebie. Jest to możliwe na podstawie uzgodnionej gwarancji bankowej. Zaletą jest to, że nie musisz wykorzystywać własnych oszczędności.

Krótko mówiąc, gwarancja bankowa to sposób na zakup domu z pomocą banku.

Decyzja jest decyzją rządu skierowaną do ciebie jako osoby. Na przykład, jeśli złożyłeś wniosek o kredyt Bbz w swojej gminie, odpowie on na piśmie na twój wniosek. List zawierający odpowiedź nazywa się decyzją. Jeżeli administracja podatkowa i celna zdecyduje, czy otrzymasz zasiłek na opiekę zdrowotną, otrzymasz również decyzję. Jeżeli UWV decyduje, czy przyznać zasiłek dla bezrobotnych, jest to również określane jako decyzja.

Możesz sprzeciwić się decyzji rządu. Pismo (decyzja) określa, w jaki sposób i w jakim terminie. Jeśli sprzeciw zostanie odrzucony, nadal możesz być w stanie wystąpić do sądu.

Krótko mówiąc, decyzja jest listem, który otrzymujesz od rządu z decyzją skierowaną do ciebie.

Dekret o pomocy na własny rachunek jest programem dla Twojej gminy i oferuje ci, jako niezależny przedsiębiorca, możliwość otrzymania pomocy finansowej. W przypadku problemów finansowych gmina może na przykład udzielić nieoprocentowanej pożyczki lub pożyczki początkowej. Możliwe jest również, że otrzymasz dodatek do swojego dochodu, jeśli ryzykujesz spadek poziomu pomocy społecznej.

Uzyskanie tej pomocy finansowej zależy od twojej osobistej sytuacji.

Krótko mówiąc, Dekret w sprawie pomocy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek jest planem gminy na wsparcie finansowe, jako niezależnego przedsiębiorcy.  

W celu zwiększenia szansy na uregulowanie długów istnieje możliwość złożenia do gminy wniosku o pożyczkę Bbz (pożyczka oparta na dekrecie o pomocy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek z 2004 r.). Jest to pożyczka, którą otrzymujesz na początku procesu restrukturyzacji zadłużenia. Można to na przykład wykorzystać do spłaty bieżących długów lub utrzymania dochodu, jeśli ryzykujesz spadek poniżej minimalnego poziomu utrzymania. Pożyczka może być również wykorzystana jako zasiłek tymczasowy, jeśli chcesz zaprzestać działalności. Jeśli wykorzystasz pożyczkę na spłatę swoich długów, musisz spłacić pożyczkę gminie dopiero po spłacie. Co do reszty, jesteś wolny bez długów.

Możesz poprosić gminę, w której jesteś zarejestrowany jako osoba, o przyznanie kredytu Bbz. Jeśli wniosek jest rozpatrywany, menedżer biznesu w gminie oceni rentowność twojego biznesu oceń, czy planujesz kontynuować działalność. Dyrektor zarządzający wskaże, jaka będzie kwota kredytu i jak należy go wykorzystać do spłaty długów. Spowoduje to przetworzenie informacji w raporcie, który otrzymasz wraz z decyzja z gminy. Opisuje, jaka kwota jest wypłacana na jakich warunkach.

Krótko mówiąc, kredyt Bbz to pożyczka od gminy, którą można wykorzystać jako przedsiębiorcę do spłaty długów.

Jaki jest standard pomocy społecznej?

Standard pomocy społecznej określa, ile pomocy można uzyskać od rządu. Pomoc przeznaczona jest dla osób, które nie mają wystarczających środków na utrzymanie. Na przykład, jeśli jesteś singlem i masz więcej niż 21 lat i nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego, otrzymasz 70% płacy minimalnej jako pomoc. 70% płacy minimalnej jest wówczas standardem opieki społecznej w tej sytuacji. Jeśli masz do czynienia z inną sytuacją życiową, standard może być zatem różny, a tym samym również wysokość twojej pomocy. Na przykład, jeśli jesteś w związku małżeńskim lub mieszkasz razem, obowiązuje inny standard pomocy społecznej. Jako samotny rodzic, jeśli nie masz partnera, ale dzieci mieszkające w domu, mogą obowiązywać inne standardy.

Krótko mówiąc, standardem pomocy społecznej jest kwota, którą otrzymujesz w zależności od twojej sytuacji życiowej i wieku.

Kredytodawcy muszą zgłosić daną pożyczkę (kredyt) do Biura Rejestracji Kredytów (BKR) w Tiel. Dane są przechowywane w Centralnym Systemie Informacji Kredytowej (CKI), dzięki czemu pożyczkodawca może sprawdzić, czy zachowanie płatności jest prawidłowe. W ten sposób możesz sprawdzić, czy ktoś zalega z płatnością lub czy zapłacił na czas.

Używamy tych informacji, aby uzyskać przegląd zaległych kredytów (pożyczek). Możemy również sprawdzić, czy uzgodnienia dotyczące płatności zostały już dokonane.

Krótko mówiąc, rejestracja BKR to zbiór informacji o twoich pożyczkach i ustaleniach dotyczących płatności.

Zwykle płacisz za umówione spotkanie i na czas. Jeśli to nie zadziała, osoba lub organizacja, która otrzymuje od ciebie pieniądze, może zmusić cię do zapłaty. Sposób zmuszania do zapłaty to załącznik. Załącznik może być umieszczony na przykład na twoich zarobkach / świadczeniach, samochodzie, domu i domostwie. Zajęcie ogłasza  komornik. Otrzymasz list, w którym sędzia mówi, że załącznik został zatwierdzony i na którym zostanie złożony. Jeżeli komornik nie otrzyma pozwolenia od sędziego, nie może go przejąć.

Istnieją dwa rodzaje przywiązania, a mianowicie:

 1. Het przywiązanie zabezpieczające: Ta metoda zajęcia jest stosowana, gdy istnieje podejrzenie, że aktywa mogą zniknąć, a zatem także w przypadku możliwego zniknięcia pieniędzy. Ta forma jest często używana przez ludzi, którzy mają złe zamiary i próbują dawać lub sprzedawać swoje rzeczy innym.
 2. Het załącznik wykonawczy: ten sposób zajęcia służy na przykład do sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego. Sprzedaż udostępnia pieniądze, które są wykorzystywane do spłacenia zaległego rachunku. Jeśli twój dom zostanie zajęty, możesz go sprzedać, jeśli nie zapłacisz, a pieniądze ze sprzedaży zostaną wykorzystane na spłatę długu.

Zajęcia nie można umieszczać na:

 • Twoje łóżko i pościel;
 • Wasze ubrania i ubrania rezydentów członków rodziny;
 • Narzędzia rzemieślników i robotników należących do ich osobistej firmy;
 • Zapas w domu i napoje dla gospodarstwa domowego, przez miesiąc.

Ważne jest, aby wiedzieć, że z przywiązaniem nałożonym na twoje zarobki lub świadczenia stopa bez ciasta powinny pozostać dostępne jako minimum.

Krótko mówiąc, zajęcie jest jednym ze sposobów zmuszania do zapłacenia rachunku.  

Stawka wolna od zajęcia stanowi część całkowitego dochodu, której komornik nie może przejąć. Ta kwota jest przynajmniej tym, czego potrzebujesz, aby żyć. Wysokość tej kwoty zależy między innymi od twojej sytuacji rodzinnej oraz poziomu dochodów twojego i twojego partnera. Punktem wyjścia jest to, że co najmniej 90% obowiązujących standard pomocy musi pozostać wolny podczas zajęcia. Obliczanie stopy wolnej od napadów jest jednak pracą niestandardową. Ostateczna kwota zostanie zwiększona o część kosztów mieszkaniowych i część składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Krótko mówiąc, w przypadku zajęcia dodatku do twojej pensji (lub świadczenia), bierze się pod uwagę minimalną kwotę, którą musisz zapewnić na swoje utrzymanie. Nie należy go zajmować.   

Jeśli Twój bank zauważy, że Ty jako przedsiębiorca doświadczasz trudności finansowych, Twój plik zostanie przekazany specjalnemu działowi zarządzania. Ten dział sprawdzi, czy istnieją możliwości zapobiegania lub rozwiązywania problemów z płatnościami. Ważne jest, aby być otwartym i odpowiednio rejestrować umowy z bankiem. Mogą pomóc ci z banku w ustabilizowaniu i ewentualnie rozwiązaniu sytuacji. Czasami zarządzanie specjalne nazywane jest również zarządzaniem intensywnym.

Krótko mówiąc, specjalnym zarządem jest dział w twoim banku, który zajmuje się twoimi problemami z płatnościami jako przedsiębiorca.

Miejski bank kredytowy jest również znany jako bank socjalny w Twojej gminie. Celem tego banku nie jest osiąganie zysków. Ten bank oferuje pomoc przy rozwiązywaniu długów i może zaoferować rozwiązanie, jeśli nie możesz uzyskać pożyczki za pośrednictwem własnego banku. To, czy możesz pożyczyć za pośrednictwem Miejskiego Banku Kredytowego, zależy od Twojej osobistej sytuacji.

Krótko mówiąc, Gemeentelijke Kredietbank to bank w Twojej gminie, do którego możesz się udać, jeśli nie dostaniesz pożyczki we własnym banku.

C

Wierzyciel jest stroną, na rzecz której musisz zapłacić kwotę w drodze umowy. Jeśli jest kilku wierzycieli, zobaczysz, kto ma pierwszeństwo w spłacie. W ramach pomocy dłużnej bierze się pod uwagę różnicę między konkurentem a preferowane wierzyciel. Rozróżnienia dokonuje się również w ramach procesu prawnego (WSNP) i upadłości.

W przypadku doradztwa dotyczącego długów niezabezpieczeni wierzyciele są traktowani jednakowo. Przesłany przez nas wniosek o restrukturyzację określa, ile mogą otrzymać spłatę zadłużenia, jeśli zgodzą się na proces doradztwa dotyczącego długu. Na przykład, jeśli istnieje kilku dostawców, których musisz zapłacić, każdy z nich otrzyma równą część swojego długu po zakończeniu procesu restrukturyzacji długu.

Krótko mówiąc, niezabezpieczeni wierzyciele to strony, które nie zajmują specjalnej pozycji w procesie restrukturyzacji zadłużenia lub upadłości.  

Jeśli kupisz lub wypożyczysz coś, musisz za to zapłacić. Stroną, za którą musisz zapłacić, jest twój wierzyciel. Na przykład możesz wynająć dom, jeśli płacisz określoną kwotę co miesiąc. Partia (wynajmujący), od której wynajmujesz dom, jest twoim wierzycielem. Jeśli kupujesz samochód za określoną kwotę, stroną, która ci go przekazuje, jest twój wierzyciel (znany również jako wierzyciel).

Krótko mówiąc, wierzyciel to strona, za którą musisz zapłacić określoną kwotę.

Powiernikiem jest osoba wyznaczona przez sędziego do przejęcia zarządzania twoimi aktywami. Dzieje się tak po ogłoszeniu upadłości przez sędziego. W takiej sytuacji nie będzie można płacić rachunków, a aktywa zostaną zamienione na pieniądze. Część zostanie sprzedana. Z łącznych wpływów kwota zostanie wypłacona wierzycielom w celu (częściowego) uregulowania zaległych rachunków.

Krótko mówiąc, powiernikiem jest osoba, która sprzedaje twoje aktywa po bankructwie, aby spłacić wierzycieli.  

D

Jeśli kupisz lub wypożyczysz coś, musisz za to zapłacić. W tej sytuacji stroną płacącą jest dłużnik, a stroną otrzymującą jest wierzyciel. Pojęcia dłużnik i wierzyciel są również stosowane w odniesieniu do dłużnika i wierzyciela. Na przykład jako dłużnik masz obowiązek zapłaty kwoty, aby otrzymać zakupiony samochód od wierzyciela.

Krótko mówiąc, dłużnikiem jest osoba, która musi zapłacić za produkt lub usługę.

Komornik może wykonywać szereg zadań zgodnie z prawem. Na przykład osoba może cię wezwać. Oznacza to, że zostaniesz poproszony o stawienie się w sądzie w określonym dniu. Na przykład, czy złożyłeś wniosek do sądu o dopuszczenie do procesu restrukturyzacji długu prawnego (de WSNP), zostaniesz wezwany do opowiedzenia swojej historii o swoich długach. Komornik może również zorganizować eksmisję domu. Osoba podejdzie do twoich drzwi z wyrokiem sędziego, aby poinformować cię, że dom zostanie ewakuowany, na przykład z powodu zaległości w czynszach. Będziesz wtedy miał czas na przeniesienie swoich rzeczy. Zajęcie jest również zadaniem, które może wykonać komornik. Wreszcie komornik nadzoruje publiczną sprzedaż, na przykład domu. Bardzo ważnym wymogiem przy wykonywaniu tych zadań jest zasadniczo wymaganie decyzji sądu.

Rola kancelarii komorniczej jest podobna do jednej agencja windykacyjna. Ważną różnicą jest to, że agencja windykacyjna nie może zmusić cię do zapłaty lub zajęcia. Na przykład komornik zacznie od wysłania listu z żądaniem zapłaty w określonym terminie. Ta wiadomość stanowi, że jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, możesz zostać wezwany do stawienia się w sądzie.

Krótko mówiąc, komornik to osoba, która może zmusić cię do spłaty długów.

Podczas procesu doradzania nam w sprawie zadłużenia jeden lub kilku wierzycieli może nie współpracować przy rozwiązywaniu Twoich długów. Na przykład osoba uważa, że ​​zaoferowana kwota jest zbyt niska lub nie chce w ogóle współpracować w takim schemacie. Może tak być na przykład w przypadku, gdy dołożyłeś niewystarczających starań, aby spłacić swoje długi, co doprowadziło do złych relacji między Tobą a Twoim wierzycielem. Możemy wtedy skierować do sądu wniosek o zastosowanie przymusowej ugody. Następnie sąd zbada, czy istnieją uzasadnione powody, dla których pozostali wierzyciele nie zgadzają się z propozycją Zuidweg & Partners. Jeżeli nie ma dobrego powodu, sędzia może zmusić pozostałych wierzycieli do współpracy w polubownej ugodie. Obowiązkowe rozliczenie jest również możliwe w ramach WSNP.

Krótko mówiąc, obowiązkowy układ jest sposobem na zmuszenie wierzycieli do odmowy współpracy w procesie doradztwa dotyczącego długów.

F

Upadłość to sytuacja, w której nie możesz już płacić rachunków. Na przykład nie masz już pieniędzy na spłatę wierzycieli, takich jak dostawcy, właściciel mieszkania lub ubezpieczyciel zdrowotny. Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, musi być co najmniej dwóch wierzycieli, którzy mogą wykazać, że nie możesz już płacić rachunków.

Jeśli sędzia ogłosił upadłość, nie możesz już swobodnie korzystać ze swoich rzeczy. Oznacza to, że nie możesz (ponownie) wynajmować, (ponownie) kupować, dawać ani pożyczać czegokolwiek. Dostajesz jeden kurator wyznaczony (często prawnik), który odbiera i przetwarza Twoją pocztę. Powiernik wyznaczy twoją sytuację finansową, a także sprzeda aktywa w celu spłacenia wierzycieli. Jeśli nie masz żadnych aktywów, syndyk masy upadłości złoży wniosek do sądu o uchylenie bankructwa. W końcu nie ma pieniędzy na spłatę długów.

Alternatywą dla zgłoszenia upadłości jest złożenie wniosku o przyjęcie do ustawy o zmianie harmonogramu spłat osób fizycznych (WSNP). Podczas obsługi upadłości może nastąpić konwersja do Wsnp. Kliknij poniższe linki, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o bankructwo en WSNP.

Krótko mówiąc, bankructwo to sytuacja, w której jako przedsiębiorca nie masz już możliwości płacenia rachunków. O tej sytuacji decyduje sędzia.

Na początku procesu restrukturyzacji długu określa się, ile długów możesz spłacić w ramach procesu restrukturyzacji długu. wierzyciele muszą zgodzić się na umorzenie wszystkich zaległych długów pod koniec podróży. Nazywa się to ostatecznym rozładowaniem.

Niektóre organizacje, takie jak CJIB (Centralna Agencja Sądowa) i DUO (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji), nie udzielają tego zwolnienia. Po zakończeniu procesu doradztwa mogą oni nadal spłacać zaległe długi, być może za pośrednictwem agencji windykacyjnej lub komornika.

Krótko mówiąc, ostateczne zwolnienie oznacza, że ​​wierzyciele anulują długi, których nie można spłacić w ramach procesu restrukturyzacji zadłużenia.

G

Miejski bank kredytowy jest również znany jako bank socjalny w Twojej gminie. Celem tego banku nie jest osiąganie zysków. Ten bank oferuje pomoc przy rozwiązywaniu długów i może zaoferować rozwiązanie, jeśli nie możesz uzyskać pożyczki za pośrednictwem własnego banku. To, czy możesz pożyczyć za pośrednictwem Miejskiego Banku Kredytowego, zależy od Twojej osobistej sytuacji.

Krótko mówiąc, Gemeentelijke Kredietbank to bank w Twojej gminie, do którego możesz się udać, jeśli nie dostaniesz pożyczki we własnym banku.

H

Jeśli zaciągniesz kredyt hipoteczny w swoim banku, zawrzesz umowę z bankiem. Uzgodniasz, że bank może sprzedać dom, jeśli nie możesz już spłacać miesięcznych rat kredytu hipotecznego. Pożyczasz pewną kwotę z banku, w którym możesz kupić dom. Zwracasz tę kwotę do banku w ratach. W najgorszym przypadku nie można już płacić miesięcznych kwot. Następnie bank może zdecydować o sprzedaży domu w celu spłaty pożyczki. Prawo hipoteczne działa tutaj jako gwarancja dla banku. To ma tak jak ktoś z zastaw odrębna pozycja w trakcie procesu restrukturyzacji zadłużenia, zarówno polubownego, jak i prawnego, oraz w trakcie upadłości. Sprzedaż domu może być dokonana bez interwencji sędziego.

Krótko mówiąc, prawo do kredytu hipotecznego jest jednym ze sposobów, aby bank miał pewność, że spłacisz pożyczkę banku.

I

Jest to organizacja, która puka do Twoich drzwi i prosi o zapłatę w imieniu wierzyciela. Jeśli masz wielu wierzycieli, możesz mieć do czynienia z wieloma agencjami windykacyjnymi. Firma windykacyjna najpierw poinformuje Cię, że przejęła konto wierzyciela i poprosi o zapłacenie rachunku. Jeśli tego nie zrobisz, zostaną naliczone dodatkowe koszty.

Krótko mówiąc, agencja windykacyjna to firma, która w imieniu wierzycieli prosi o spłatę rachunku.

K

Jest to program stworzony, aby pomóc przedsiębiorcom. Jeśli kwalifikujesz się do tego programu, może to oznaczać, że musisz płacić organom podatkowym mniej podatku VAT (wkład o wartości dodanej), aw niektórych przypadkach wcale nie musisz płacić podatku VAT.

4 warunki korzystania z tego schematu to:

 1. Musisz zapłacić organom podatkowym mniej niż 1.883 XNUMX € VAT w ciągu jednego roku, po odliczeniu podatku naliczonego;
 2. Twoja firma jest osobą fizyczną (jednoosobowa firma) lub spółką osobową osób fizycznych (taką jak spółka osobowa lub spółka jawna);
 3. Spełniasz obowiązki administracyjne związane z podatkiem VAT;
 4. Masz siedzibę w Holandii lub tutaj swój stały zakład (na przykład przestrzeń biznesową w Holandii należącą do zagranicznej firmy).

Ostateczna kwota zależy od kwoty, którą należy wpłacać organom podatkowym rocznie. Do obliczeń chcielibyśmy skierować Cię na stronę organów podatkowych: www.belastingdienst.nl oraz wyszukanie tam „programu dla małych przedsiębiorstw” w celu znalezienia najnowszych warunków w celu skorzystania z tego programu.

Krótko mówiąc, program dla małych firm to program, w którym administracja podatkowa i celna pomaga przedsiębiorcy.

L

Oznacza to, że możesz zarabiać w swojej firmie wystarczającą ilość pieniędzy teraz i w przyszłości, aby pokryć stałe koszty w celach biznesowych i prywatnych. Ponadto pozostaje kwota, którą można wykorzystać na spłatę długów.

Nasi doradcy z Zuidweg & Partners dokonają wstępnej oceny rentowności Twojej firmy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli możesz skorzystać z kredytu Bbz, ekspert biznesowy w gminie oceni rentowność Twojej firmy. Jeśli nie kwalifikujesz się do kredytu Bbz, nasz doradca sprawdzi, czy nadal możesz zarobić w swojej firmie na tyle, aby móc pokryć koszty stałe na cele biznesowe i prywatne. Jeśli Twoja firma nie jest rentowna lub okaże się, że nie ma możliwości uregulowania zadłużenia przy kontynuacji działalności firmy, pomożemy Ci zakończyć działalność w firmie.

Krótko mówiąc, rentowność oznacza zdolność do utrzymania firmy przy życiu.

M

Polubowne porozumienie dla byłych przedsiębiorców:

To jest ścieżka, którą wybierzesz, jeśli Twoja firma nie może już kontynuować działalności lub jest już zamknięta. Polubowne rozliczenie oznacza, że ​​ustalamy, ile twoich długów możesz spłacić na podstawie twojej sytuacji finansowej. Proponujemy tę kwotę wierzycielom wraz z wnioskiem o umorzenie pozostałych długów, ostateczne rozładowanie. Gdy tylko wierzyciele wyrażą zgodę, rozpocznie się proces spłaty. Masz wtedy trzy lata na spłatę uzgodnionej kwoty.

Program polubowny dla przedsiębiorców:

(Kredyt Bbz):

Jeśli Twoja firma okaże się wystarczająco stabilna, aby kontynuować, zbadamy, ile długu możesz jeszcze spłacić z dochodów firmy. Celem jest zatem uzyskanie dla ciebie tzw. Kredytu sanitarnego. Oznacza to, że kwota, którą nadal musisz spłacić w formie pożyczki, jest natychmiast wypłacana w całości. Pożyczka jest udzielana przez gminę i nazywa się kredytem Bbz (dekret o pomocy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek). Musisz ubiegać się o kredyt samodzielnie w swojej gminie. Jak tylko kwota kredytu będzie znana, przedstawimy tę kwotę wierzycielom wraz z wnioskiem o umorzenie pozostałych długów. Gdy tylko wierzyciele wyrażą zgodę, kredyt zostanie spłacony, a po spłacie będziesz miał czas na spłatę kredytu w gminie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polubowna ugoda kliknij tutaj.

Krótko mówiąc, polubowne uregulowanie długu jest procesem doradztwa dotyczącego długów, który przechodzi się poza sądem.

Moratorium jest środkiem. Gwarantuje to, że wierzyciele nie będą mogli zapukać do twojego domu przez określony czas, aby poprosić cię o zapłacenie rachunków.

Środek ten ma na celu zapobieganie następującym sytuacjom:

 1. Wymuszony rozliczenie domu
 2. Zakończenie gazu, energii elektrycznej lub wody
 3. Anulowanie lub rozwiązanie ubezpieczenia zdrowotnego

Zanim będzie można wnioskować o moratorium, musi nastąpić polubowny proces. Na okres 6 miesięcy powyższe sytuacje można odroczyć, aw niektórych przypadkach nawet zabronić. Ma to na celu umożliwienie polubownego procesu i stworzenie stabilnej sytuacji dla przedsiębiorcy.

Krótko mówiąc, moratorium jest sposobem zapobiegania ewakuacji domu, zamknięciu gazu, wody i światła oraz wypowiedzeniu ubezpieczenia zdrowotnego.

P

Oprócz niezabezpieczeni wierzyciele są preferowani wierzyciele. Mają pierwszeństwo przed płatnością, jeśli płatność jest dokonywana w trakcie lub po procesie doradztwa dotyczącego długów. Rozróżnienia dokonano również podczas Trajektoria WSNP lub w trakcie upadłości. Przykładem preferowanego wierzyciela jest urząd skarbowy i celny, UWV i opieka społeczna. Podczas procesu doradztwa w zakresie zadłużenia za pośrednictwem Zuidweg & Partners otrzymują również więcej pieniędzy niż niezabezpieczony wierzyciel.

Krótko mówiąc, wierzyciel preferowany to wierzyciel, który ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami.

Celem zastawu jest stworzenie zabezpieczenia między stroną udzielającą pożyczki a stroną otrzymującą pożyczkę. Na przykład, aby uzyskać pożyczkę, odbiorca obiecuje swój samochód. Oznacza to, że strona udzielająca pożyczki może ubiegać się o samochód w przypadku, gdy odbiorca nie spłaci pożyczki. Samochód jest następnie sprzedawany w celu spłaty pożyczki. Stroną, od której pożyczasz pieniądze, może być nie tylko bank, ale także inne firmy i osoby z twojego środowiska społecznego, takie jak członkowie rodziny i przyjaciele.

Krótko mówiąc, zastaw jest sposobem na stworzenie bezpieczeństwa płatności.

S

Restrukturyzacja oszczędności oznacza, że ​​co miesiąc oszczędzasz kwotę na spłatę długów. Doradca Zuidweg & Partners obliczy, jaką część miesięcznego dochodu możesz przeznaczyć na rekultywację oszczędności. Przez okres trzech lat zaoszczędzone pieniądze będą corocznie wypłacane Twoim wierzycielom. Po upływie trzech lat reszta Twoich długów zostanie umorzona.

Krótko mówiąc, restrukturyzacja oszczędności to sposób na zaoszczędzenie kwoty co miesiąc na spłatę długów.

Po ustawowym procesie doradztwa dotyczącego długów opartym na ustawie o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych (WSNP), sędzia sprawdza, czy przestrzegasz zawartych umów. Gdy to zrobisz, otrzymasz czystą kartę. Oznacza to, że pozostałe długi zostaną anulowane. Zostaniesz wtedy uznany za wolny od długów i możesz zacząć od nowa.

Krótko mówiąc, pusta tablica to oświadczenie sędziego, że nie masz długów.

Pomoc w zakresie długów to zbiorowy termin określający wszelką pomoc mającą na celu uregulowanie długów. To może być jeden polubowna ugoda długów (bez interwencji sądu) lub regulacji prawnych opartych na Ustawa o restrukturyzacji długów osób fizycznych (WSNP).

W przypadku stwierdzenia, że ​​ktoś nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, można skorzystać z mediacji w celu restrukturyzacji zadłużenia. W przypadku restrukturyzacji zadłużenia rozważa się, ile długów można jeszcze spłacić. Następnie proponujemy tę kwotę wierzycielowi (wierzycielom). Prosimy również o zrzeczenie się kwoty, której nie możesz już zapłacić po zakończeniu procesu naprawczego. Kwota przeznaczona na wykup to maksymalna możliwa do osiągnięcia. W przypadku osoby prowadzącej działalność na własny rachunek konieczne jest, aby administrator w gminie lub doradca z Zuidweg & Partners określił maksymalną kwotę. Kwota ta nosi nazwę zdolność spłaty.

Krótko mówiąc, restrukturyzacja zadłużenia to umowa, którą zawieramy z wierzycielami w celu umorzenia wszystkich pozostałych długów po zakończeniu procesu.

V

Koszty stałe to stałe kwoty, które musisz zapłacić za miesiąc, kwartał lub rok, na przykład:

 • Gaz, woda i prąd
 • Abonament telefoniczny lub internetowy
 • Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie OC lub ubezpieczenie zdrowotne
 • Czynsz i kredyt hipoteczny
 • Koszty szkoły i nauki
 • Alimenty
 • Podatki miejskie, takie jak prawo odpadów, prawo kanalizacyjne i prawo czyszczenia

Krótko mówiąc, koszty stałe to koszty stałe, które masz na miesiąc, kwartał lub rok.

Jest to kwota, której potrzebujesz, aby pokryć swoje stałe koszty i koszty utrzymania. Kwota ta jest obliczana w określony sposób, opracowany przez Recofa (sędziego komisarza ds. Upadłości). Kalkulator VTLB to metoda wykonywania obliczeń.

Krótko mówiąc, kwota do zwolnienia to pieniądze potrzebne do pokrycia kosztów stałych i kosztów utrzymania.

Nakaz tymczasowy ma być w toku Trajektoria WSNP podjąć środki tymczasowe, aby uniknąć następujących sytuacji:

 • Wyprzedaż domu
 • Odciąć gaz, wodę i prąd
 • Rezygnacja z ubezpieczenia zdrowotnego
 • Publiczna sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego

Krótko mówiąc, środki tymczasowe to środki stosowane w celu ochrony dłużnika.

W

Jeśli polubowne ugody (pozasądowe) zakończą się niepowodzeniem, poprosimy sąd o dopuszczenie do ugody prawnej. Proces ten podlega ustawie o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych (WSNP).

W przypadku aplikacji WSNP musisz przedstawić szczegółowe oświadczenie dotyczące powstania długów. Musisz także wskazać, dlaczego proces polubowny zakończył się niepowodzeniem. Następnie zostaniesz poproszony o stawienie się przed sędzią, który określi, czy kwalifikujesz się do programu WSNP. Musisz spełnić szereg ścisłych warunków tutaj wyjaśnione bardziej szczegółowo. Jeśli sędzia dopuści Cię do programu WSNP, nie możemy niestety poprowadzić Cię dalej. Następnie zostaniesz przypisany do administratora.

Krótko mówiąc, prawne uregulowanie długu jest procesem restrukturyzacji długu przeprowadzanym przez sądy.

Rozliczenie domu, znane również jako rozliczenie domu, jest często wynikiem niemożności spłaty długów. Sędzia decyduje, czy można ewakuować dom. Na przykład, jeśli masz zaległe czynsze, ważne jest, aby skontaktować się z właścicielem. Być może możliwe jest dokonanie płatności. Jeśli nie można znaleźć rozwiązania, właściciel może zmusić cię do spłaty zaległości za pośrednictwem sądu rejonowego. Jeśli nie zapłacisz, komornik może zorganizować ewakuację domu. Będziesz wtedy musiał opuścić dom w wyznaczonym terminie.

Krótko mówiąc, eksmisja domu oznacza, że ​​sędzia zmusza cię do opuszczenia domu.

Z

Prawo zabezpieczenia daje wierzycielowi pewność, że będziesz przestrzegać umowy o spłatę rachunku.

Prawa bezpieczeństwa to na przykład:

Na przykład, jeśli musisz sfinansować zakup domu, bank może udzielić ci pożyczki, na którą jest uzgodniona hipoteka. To prawo hipoteczne jest prawem bezpieczeństwa. To prawo daje bankowi pewność, że wypełnisz umowy. Jeśli nie możesz już spłacać kredytu hipotecznego, bank może sprzedać Twój dom, aby odzyskać pieniądze z pożyczki.

Krótko mówiąc, do zabezpieczenia wierzyciela masz pewność, że spłacisz pożyczkę.