Czy bankructwo jest rozwiązaniem?

Kiedy przedsiębiorcy nie mogą już spłacać swoich długów, często myślą, że rozwiązaniem jest upadłość. Niestety tak nie jest. Chętnie wyjaśnimy dlaczego. Zgodnie z prawem upadłość to całkowite zajęcie całego Państwa majątku. Oznacza to, że nie możesz swobodnie pozbywać się swoich rzeczy, takich jak maszyny i samochód. Nie możesz też robić niczego, co ma związek z twoimi finansami. Sąd powołuje powiernika (często prawnika), który sprawdza, czy Twoi wierzyciele mogą otrzymać spłatę poprzez sprzedaż Twoich nieruchomości i pieniędzy, które masz na koncie. Jeśli nie ma nic do sprzedania lub sprzedaż jest niewystarczająca, syndyk po pewnym czasie w porozumieniu z sądem uchyli Twoje bankructwo. W takim przypadku nie podjęto żadnych działań w celu uregulowania długów, więc one nadal istnieją. Długi wzrosły nawet z powodu odsetek i kosztów. Powiernik również musi otrzymać zapłatę za swoją pracę i to roszczenie jest dodatkiem do reszty długów. Zadłużenie jest teraz jeszcze większe niż przed upadłością. Dlatego mówimy: „Bankrut, lepiej nie!”

Jeśli masz BV, to jako dyrektor odpowiadasz za długi tylko wtedy, gdy nie postępowałeś tak, jak powinno. Na przykład zaciągnąłeś zobowiązania, o których wiedziałeś lub wiedziałeś, że nie możesz ich wypełnić. Kiedy prowadzisz działalność gospodarczą z jednoosobowej działalności gospodarczej lub VOF, jesteś osobiście odpowiedzialny po ogłoszeniu upadłości za wszystkie długi biznesowe i prywatne w momencie zniesienia upadłości z powodu braku dochodów.

Jednak przy udanej restrukturyzacji zadłużenia pozbędziesz się swoich długów w ciągu kilku lat. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność okres ten wynosi 3 lata. Dla przedsiębiorców, którzy przestają, również 3 lata. W przypadku bankructwa zwykle nie ma rozwiązania i pozostajesz odpowiedzialny za swoje długi. Ta odpowiedzialność może trwać nawet 20 lat i czuć się jak wyrok dożywocia. Jeśli masz problemy finansowe, ważne jest zatem, aby działać szybko. Tylko wtedy można ograniczyć szkody i zapobiec bankructwu.

Dlatego w tym filmie Jacqueline odpowiada na często zadawane pytania przedsiębiorców z problemami finansowymi. Jednym z nich jest: „czy ogłoszono upadłość?”:

Kiedy jesteś bankrutem?

Tak jest w przypadku, gdy sąd ogłosi upadłość wobec Ciebie lub Twojej firmy. Możliwe jest również, że technicznie jesteś bankrutem: że już na papierze widać, że jesteś w sytuacji, w której przestałeś płacić. Co więc robisz? Czy ogłoszenie upadłości przed sądem to rozwiązanie? Dzieje się tak tylko wtedy, gdy masz BV, w którym nie podpisywałeś niczego prywatnie i wszystko załatwiłeś z administracją podatkową i celną.

Nie składaj wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli ponosisz odpowiedzialność osobistą, tj. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzisz działalność na własny rachunek bez pracowników lub jesteś wspólnikiem w spółce jawnej. Jeśli ponosisz osobistą odpowiedzialność za swoje długi i nie ma nic do osiągnięcia, upadłość ostatecznie zostanie uchylona z powodu braku majątku w masie. W takim przypadku syndyk wykazał, że nie ma nic do zyskania, a zatem długów nie da się spłacić. Nie zwalnia Cię to z odpowiedzialności! Roszczenia utrzymują się przez okres do dwudziestu lat. Co powinieneś zrobić, jeśli odpowiadasz osobiście za swoje długi i nie możesz ich spłacić? Dokonaj rozliczenia zadłużenia. Omówimy dokładnie, jak to działa w następnym filmie.

Co to jest bankructwo?

Dla przedsiębiorcy upadłość jest często zwieńczeniem kilku nieudanych prób przezwyciężenia problemów finansowych. Często podjęto już działania w celu zwiększenia obrotów, podjęto próby restrukturyzacji i poszukiwano dodatkowych środków finansowych. Jeśli nic z tego nie zadziałało, a przedsiębiorca - czy to osoba prywatna (prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą), czy też osoba prawna (zazwyczaj BV) - siłą zaprzestaje wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych, upadłość staje się nieunikniona.

Przedsiębiorca może sam złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub jeden lub więcej wierzycieli może to zrobić. O upadłości decyduje sędzia. Natychmiast mianuje kuratora. Powiernik przejmuje od przedsiębiorcy zarządzanie i usuwanie wszystkiego, co należy do firmy. On lub ona inwentaryzuje aktywa, sprzedaje je i rozdziela dochody między wierzycieli.

Aktywa te obejmują zapasy i zapasy, ale także należności, produkcję w toku, nazwę handlową, stronę internetową, inne prawa własności intelektualnej i tym podobne. Syndyk masy upadłości woli sprzedać wszystkie te aktywa naraz; w takim przypadku mówimy o ponownym uruchomieniu. Powiernikowi upadłości często udaje się utrzymać zatrudnienie części pracowników. Jeśli ponowne uruchomienie się nie powiedzie, kustosz zazwyczaj nie robi nic poza sprzedażą „stołów, krzeseł i laptopów” na aukcji lub prywatnie.

Kolejnym zadaniem syndyka masy upadłościowej, oprócz sprzedaży aktywów, jest wszczęcie dochodzenia w sprawie legalności. Szczególnie w przypadku dyrektora osoby prawnej w trudnych warunkach pogodowych ważne jest, aby wziąć to pod uwagę na długo przed bankructwem i upewnić się, że on lub ona przejdzie to dochodzenie bez szwanku, jeśli chodzi o to. Czasami można tego dokonać poprzez krytyczne spojrzenie na samą księgowość, ale w wielu przypadkach pożądane są dalsze porady dotyczące obowiązku publikacji, relacji na rachunku bieżącym, (rozliczenia) papierów wartościowych, płatności w przypadku bankructwa i tak dalej.

Wskazówka: Wreszcie, jeśli jako dyrektor lub akcjonariusz sam chcesz wznowić działalność, mądrze jest przygotować plan, zanim syndyk się pojawi. Na przykład upadłość nie zawsze musi oznaczać koniec przedsiębiorczości. Peter Bos, prawnicy Wieringa

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i kontynuacja?

Niedawno zwrócił się do nas przedsiębiorca z prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (np.). Z biegiem czasu pojawiły się różne zaległości płatnicze, m.in. w składkach na pracowniczy fundusz emerytalny. Fundusz emerytalny grozi teraz ogłoszeniem upadłości. Składając wniosek o upadłość, istnieje duża szansa, że ​​fundusz emerytalny zostanie w pełni zrekompensowany w wypłacie emerytury. UWV przejmuje wówczas obowiązek zapłaty zaległej składki do jednego roku przed ogłoszeniem upadłości.

Może to sprawić, że ogłoszenie upadłości będzie atrakcyjne zarówno dla funduszu emerytalnego, jak i dla pracowników. Upadłość nie wydaje się jednak najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron zaangażowanych w tę sprawę. Spółka nadal dobrze funkcjonuje i generuje dochody wystarczające na terminowe regulowanie wszystkich bieżących zobowiązań płatniczych. Ta sytuacja wymaga kreatywnego podejścia. Doradcy z Zuidweg & Partners chętnie wyciągną pomocną dłoń.

W takim przypadku zaległości z funduszem emerytalnym będą musiały zostać spłacone w całości. Oznacza to, że przed zwróceniem się do pozostałych wierzycieli dochodzi do porozumienia z funduszem emerytalnym. Może to mieć formę płatności w ratach, ale także kredytu. Po osiągnięciu porozumienia w sprawie sposobu wypłaty roszczenia funduszu emerytalnego można popracować nad rozwiązaniem pozostałej części zadłużenia. Oczywiście przy ustalaniu układu płatniczego z funduszem emerytalnym uwzględniono już wymaganą przestrzeń płatniczą dla tych pozostałych wierzycieli.

Groźby bankructwa niekoniecznie oznaczają koniec firmy, ale mogą być początkiem nowej wersji.

WSNP jako alternatywa?

Aby uniemożliwić ci pozostanie odpowiedzialnym za swoje długi do końca życia, istnieje ustawa o zmianie harmonogramu spłaty długów osób fizycznych (WSNP). Warunkiem odwołania się do WSNP jest brak możliwości polubownego doradztwa w zakresie zadłużenia. Jeśli więc polubowne doradztwo w zakresie zadłużenia zakończy się sukcesem, trzy lata WSNP nie będą już potrzebne. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej w zakresie pomocy w zadłużeniu jesteśmy Twoim partnerem w pomyślnym procesie polubownym. Poprzedzało Cię ponad 36.000 XNUMX przedsiębiorców.

Jeśli proces polubowny nie będzie możliwy, pomożemy przedsiębiorcy w złożeniu wniosku o WSNP. Wszystkie informacje na temat tego wniosku do sądu można znaleźć tutaj.

WSNP trwa trzy lata. Zostanie Ci przydzielony zarządca, który pełni rolę podobną do roli syndyka masy upadłościowej. Administrator dba o to, aby Twoi wierzyciele otrzymali jak najwięcej pieniędzy. Jeśli zastosujesz się do zasad WSNP, po 3 latach pozbędziesz się długów. Twoi wierzyciele muszą zgodzić się na pieniądze, które otrzymają. Zajmujemy się aplikacją do WSNP.

Zapoznaj się z doradztwem w zakresie zadłużenia Zuidweg i Wspólnicy

Jesteś przedsiębiorcą z (coraz poważniejszymi) problemami finansowymi? Czy nie jest pewne, czy możesz kontynuować swoją działalność, czy może już przestałeś? Wtedy możemy Ci pomóc. Od 1994 roku Zuidweg & Partners jest wiodącą organizacją w zakresie pomocy zadłużenia dla przedsiębiorców.

Bycie zadłużonym to duże obciążenie. Radzenie sobie z komornikami i agencjami windykacyjnymi jest dużym obciążeniem dla twojego czasu i energii oraz odbywa się kosztem twoich sił i skupienia. Dzwoniąc do Zuidweg Schuldhulp, przerywasz to błędne koło. Znów się uspokajasz i zaczynasz koncentrować na rzeczach, w których jesteś dobry.

Jeśli ubiegasz się o pomoc w spłacie zadłużenia, nie musisz składać wniosku o ogłoszenie upadłości. Konsekwencje bankructwa są często niekorzystne, ponieważ nie ma środków na spłatę wierzycieli. Możesz odpowiadać za swoje długi przez dwadzieścia lat. Nie jesteś sam. Od początku do końca będą Ci towarzyszyć doświadczeni konsultanci Zuidweg & Partners. Pod koniec naszej współpracy stworzyliście dobrą sytuację na znacznie zdrowszą finansowo przyszłość.

Jakie są koszty doradztwa dotyczącego długów?

Koszty naszego poradnictwa są często zwracane przez gminy. Współpracujemy z prawie 160 gminami w Holandii. Istnieje prawdopodobieństwo, że mieszkasz w gminie, która zwraca ci koszty. Czy mieszkasz w gminie, z którą nie mamy jeszcze partnerstwa? Następnie wspólnie z Tobą poszukamy rozwiązania:

Poproś o pomoc tutaj

Kontynuuj czytanie lub bankructwo i WSNP?

Gdzie powinienem złożyć wniosek o pomoc w spłacie zadłużenia? - Rząd Narodowy
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/schuldhulpverlening-aanvragen

Ustawowa restrukturyzacja zadłużenia (Wsnp) – Sądownictwo
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Schulden/Wet-schuldsanering-natuurlijke-persynowie

Wetten.nl – Schemat – Restrukturyzacja zadłużenia osób fizycznych
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011874/

Zuidweg & Partners, pomoc w zadłużeniu, umorzenie długów, zmiana harmonogramu spłaty zadłużenia, windykacja biznesu, logo, Hilversum, Drachten