Nasz zespół

Drifa Andaou

lider zespołu Hilversum

koordynator zespołu Hilversum

Doradca upadłościowy

Doradca upadłościowy

Urzędnik skarbowy

doradca ds. niewypłacalności

sr. doradca ds. niewypłacalności

Jan Eelman

sr. doradca ds. niewypłacalności

doradca ds. niewypłacalności

doradca ds. niewypłacalności

Janine Ottenhof

lider zespołu Drachten

doradca ds. niewypłacalności

Valentijn Raats Lider zespołu Rotterdam

lider zespołu Rotterdam

doradca ds. niewypłacalności

konsultant ds. komunikacji i rozwoju

doradca ds. niewypłacalności

koordynator zespołu Amsterdam

Doradca upadłościowy

Ilse Zuidema

koordynator zespołu Drachten