Opleidingen Schuldhulpverlening

Welkom bij Zuidweg Opleidingen, je kennispartner voor schuldhulpverlening. Wij delen graag onze jarenlange kennis en ervaring met jou als professional. Hieronder zie je een selectie van onze opleidingen. Heb je specifieke wensen, laat het ons weten, en wij bieden je graag een opleiding of coaching op maat.

Zuidweg & Partners, Zuidweg Opleidingen, Schuldhulpverlening, Schuldhulp, Schuldsanering, Bedrijfsherstel, logo, Hilversum, Drachten

We bieden vier cursussen aan:

Ondernemer met schulden & doorgaan

Bestemd voor: uitvoerders bij gemeenten

Duur: 1 dag

In deze cursus van een dag nemen we je mee in de aanvraag voor een schuldregeling van een ondernemer. We geven aan waar je op moet letten tijdens een intake, welke informatie nodig is om tot een goed plan van aanpak te kunnen komen. We gaan in op de voorwaarden van een BBZ krediet en welke alternatieven er zijn als er geen kredietmogelijkheid is. Daarnaast leggen we uit hoe je een jaarrekening leest en hoe een verlies- en winstrekening is opgebouwd. We leggen uit wat belangrijk is om na te gaan bij de Belastingdienst. Ook geven we een aantal voorbeelden van levensvatbaarheid van een onderneming en waar op te letten om tot een algemene regeling van de schulden te komen.

Ondernemer met schulden & stoppen

Bestemd voor: uitvoerders bij gemeenten

Duur: 1 dag

In deze cursus van een dag nemen we je mee in de aanvraag voor een schuldregeling van een ondernemer die vanwege financiële problemen gestopt is met zijn bedrijf of nog moet stoppen. We geven aan waar je aan moet denken om te zorgen voor een juiste beëindiging van alle activiteiten, welke stappen er nodig zijn voordat je kunt starten met het gaan regelen van de schulden. Zo geven we tips om de boekhouding op orde te brengen, leggen we uit welke mogelijkheden er zijn voor de ex-ondernemer om in zijn levensonderhoud te voorzien nu er geen inkomsten vanuit de onderneming meer zijn. We staan daarbij kort stil bij het afwikkelen van zekerheidsrechten als pandrecht en retentierecht. Ook geven we een aantal voorbeelden van geslaagde schuldregelingen en de hobbels die de ex-ondernemer daarbij heeft moeten nemen.

Het organiseren van schuldhulpverlening aan ondernemers (SHVO)

Bestemd voor: beleidsmakers bij gemeenten

Duur: 1 dagdeel

In deze cursus van een dagdeel geven we aan wat een gemeente aan ondersteuning kan bieden bij een ondernemer met schulden. We geven de kaders aan vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de module schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO) van de NVVK. Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren we welke minimale en maximale mogelijkheden een gemeente kan bieden aan ondersteuning bij ondernemers in zwaar weer. We geven zowel uitleg over de mogelijkheden voor de ondernemer die een doorstart wil maken, als de ondernemer die besluit te stoppen met zijn bedrijf.

Het beoordelen van een saneringsvoorstel als schuldeiser

Bestemd voor: schuldeisers

Duur: 1 dagdeel

Hoe ga je als schuldeiser om met een niet-betalende ondernemer? En hoe komt een saneringsvoorstel eigenlijk tot stand, en hoe maak je een afweging om wel of niet akkoord te gaan met een voorstel? In deze cursus van een dagdeel leggen we uit hoe het opzetten van een schuldregeling voor een (ex)ondernemer tot stand komt. Wat het betekent om als onafhankelijk adviseur tot een maximaal haalbaar voorstel te komen. En hoe dit wordt getoetst gaandeweg de schuldregelingsperiode. Aan de hand van een tweetal voorbeelden geven we heel praktisch aan wat de uitwerking is van een schuldregeling, zowel voor de betreffende klant als voor de betrokken schuldeisers. We geven daarbij uitleg hoe de levensvatbaarheid van een onderneming wordt bepaald en welke vormen van sanering er mogelijk zijn.