Opleidingen Schuldhulpverlening

Welkom bij Zuidweg Opleidingen, je kennispartner voor schuldhulpverlening. Wij delen graag onze jarenlange kennis en ervaring met jou als professional. Hieronder zie je een selectie van onze opleidingen. Heb je specifieke wensen, laat het ons weten, en wij bieden je graag een opleiding of coaching op maat.

Zuidweg & Partners, Zuidweg Opleidingen, Schuldhulpverlening, Schuldhulp, Schuldsanering, Bedrijfsherstel, logo, Hilversum, Drachten

Opleiding Schuldhulpverlening voor ondernemers

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de financiële problemen van ondernemers aan kunt pakken en passende oplossingen kunt bieden. Je verkrijgt kennis op het gebied van:

 • (Buiten-)gerechtelijke incasso en executiemaatregelen
 • Rechtsvorm en aansprakelijkheid, huwelijksvermogensrecht
 • Posities van bijzondere crediteuren w.o. de Belastingdienst
 • Insolventieprocedures (waaronder faillissement en Wsnp)
 • De ondernemer en de schuldregeling (al dan niet met voortzetting van de onderneming).

Duur: 1 dag

Bestemd voor: schuldhulpverleners, accountants, bedrijfsadviseurs, bankmedewerkers, medewerkers van debiteurenbeheer en incassoafdelingen, beleidsmakers en andere professionals die hun kennis willen uitbreiden in het oplossen van financiële problemen van ondernemers.

Opleiding Juridische aspecten van schuldhulpverlening (JAS)

Voor het opzetten van een schuldregeling is juridische kennis onmisbaar. Op basis van uitgebreide praktijkervaring geeft Zuidweg & Partners een meerdaagse training Juridische aspecten van schuldhulpverlening die onmiddellijk toepasbaar is in je dagelijkse praktijk.

Tijdens deze opleiding komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Overeenkomst en wanprestatie
 • Buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso; beslag en executiemaatregelen
 • Bijzondere crediteuren, waaronder Belastingdienst, CJIB en zorgverzekeraar
 • Verrekening en cessie
 • Samenlevingsvormen en schuldregeling, waaronder huwelijk en echtscheiding
 • Zekerheidsrechten, waaronder pandrecht en hypotheek; eigen huis en overig vermogen
 • Preferentie en verjaring van vorderingen
 • WCK artikel 47 en 48 en BKR
 • Onderscheid finale kwijting versus schone lei; dwangakkoord, moratorium en vovo
 • Inhoud faillissementswet; procedures en gevolgen van faillissement en Wsnp

 

Duur: 1-3 dagen, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen.

Bestemd voor: schuldhulpverleners met basiskennis van de schuldhulpverlening, medewerkers van debiteurenbeheer en incassoafdelingen, bankmedewerkers, sociaal raadslieden en budgetcoaches.

 

Opleiding Berekening van het Vrij te laten bedrag (Vtlb), basistraining

Tijdens deze opleiding leer je het Vrij te laten bedrag (Vtlb) te berekenen. Het Vtlb is het gedeelte van het inkomen dat de schuldenaar mag behouden voor zijn levensonderhoud. Zowel in het minnelijk traject als bij toepassing van de Wsnp wordt voor de vaststelling van het Vtlb gebruik gemaakt van het rekenprogramma dat door de Rechters-commissaris in faillissement (Recofa) is vastgesteld. In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde Vtlb-calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de schuldeisers minder uitgekeerd krijgen dan zou moeten. Je leert en oefent de berekening aan de hand van enkele praktijksituaties.

Duur: 1 dag

Bestemd voor: startende schuldhulpverleners, bankmedewerkers, medewerkers van debiteurenbeheer en incassoafdelingen, sociaal raadslieden en budgetcoaches.

Opleiding Actualiteiten Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en Jurisprudentie

Tijdens deze opleiding informeren wij je over de laatste ontwikkelingen van de regelgeving en jurisprudentie in de schuldhulpverlening. Je leert welke mogelijkheden de faillissementswet biedt. De focus ligt onder andere op het moratorium en de voorlopige voorzieningen tijdens het minnelijk traject, het dwangakkoord, en de toelatingscriteria bij beroep op de Wsnp volgens de meest recente jurisprudentie.

Duur: 1/2 dag

Bestemd voor: schuldhulpverleners, bankmedewerkers, sociaal raadslieden en budgetcoaches.